DSC04425

SKJ

Het SKJ is het Kwaliteitsregister Jeugd. Staat een zorgverlener of hulpverlener geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ, dan weet je zeker dat deze professional aan de strenge eisen voor vakbekwaamheid voldoet en zich regelmatig verplicht laat bijscholen. Alle logopedisten en specialisten van Connect zijn ingeschreven in het SKJ-register. Je kunt als ouder altijd in het openbaar SKJ-registerv terecht om te kijken of jouw zorgverlener of jeugdprofessional een registratie heeft.