DSC05204

Primair onderwijs

Nederland telt ongeveer 3600 basisscholen, en in de regio’s Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart heeft Connect logopedie samenwerkingsverbanden met ruim 70 van deze scholen. We werken nauw samen met schoolbesturen Vivente (PC), Chrono (PC), Catent (Katholiek) en scholen van OOZ (Openbaar). Samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op de werkwijze Logopedie Op School van Connect logopedie. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen wij zo’n 10.000 kinderen van logopedische zorg binnen de vertrouwde omgeving van school voorzien.

Regiopartner F&L-methode®

Connect logopedie is exclusief regiopartner van de F&L-methode® en kan implementatiepakketten van Taal in Blokjes op maat aanbieden.

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Scholen willen proactief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling in het kader van het Passend Onderwijs . Ook willen zij zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal (Referentiekader taal en rekenen van OCW). Voor deze scholen en bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten van Taal in Blokjes op maat mogelijk. Denk aan:

  • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en werkboeken van Taal in Blokjes (kostenbesparing is mogelijk door een meerjarenplan en/of bundeling van samenwerkende scholen);
  • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties;
  • training van intern begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten;
  • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

Wil je meer weten over bepaalde specialisaties binnen Connect logopedie, mogelijke doorverwijzingen of onze kwaliteitsafspraken? Neem dan contact met ons op.