150

Partners

Onderwijs & Kinderopvang

Primair onderwijs

Het primair onderwijs (basisonderwijs) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Nederland telt ongeveer 3600 basisscholen. In de regio’s Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart heeft Connect logopedie samenwerkingsafspraken gemaakt met de schoolbesturen Vivente (PC), Chrono (PC), Catent (Katholiek) en scholen van OOZ (Openbaar). Deze samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op de werkwijze Logopedie Op School van Connect logopedie. Gezamenlijk levert Connect logopedie voor ca. 35 scholen en 10.000 kinderen logopedische zorg.

Kinderopvang

In de regio Zwolle, Hardenberg, Dedemsvaart en Genemuiden worden de volgende vormen van georganiseerde, professionele kinderopvang aangeboden:

  • Peuterspeelzalen voor 2/2½ – 4 jarigen (PSZ)
  • Kinderopvang (kinderdagverblijven) voor 0 – 4 jarigen (KDV)
  • Buitenschoolse Opvang voor 4 t/m 12 jarigen (BSO)

In de regio’s Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart heeft Connect logopedie samenwerkingsafspraken gemaakt met Welluswijs, Partou, Prokino en Doomijn. Deze samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op de werkwijze Pré School Logopedie van Connect logopedie. Gezamenlijk levert Connect logopedie voor ca. 50 kinderdagverblijven en 5.000 kinderen logopedische zorg.