Connect logopedie voorlezen boek

Onderwijs & Kinderopvang

Primair onderwijs

Primair onderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar is een kind pas vanaf de vijfde verjaardag leerplichtig. Nederland telt ongeveer 3600 basisscholen. In de regio’s Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart heeft Connect logopedie samenwerkingsverbanden met schoolbesturen Vivente (PC), Chrono (PC), Catent (Katholiek) en scholen van OOZ (Openbaar). Samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op de werkwijze Logopedie Op School van Connect logopedie. Wij leveren voor circa 35 scholen en 10.000 kinderen logopedische zorg.

 

Kinderopvang

In de regio Zwolle, Hardenberg, Dedemsvaart en Genemuiden worden de volgende vormen van georganiseerde, professionele kinderopvang aangeboden:

  • Peuterspeelzalen voor 2/2,5 tot 4 jarigen (PSZ)
  • Kinderopvang (kinderdagverblijven) voor 0 tot 4 jarigen (KDV)
  • Buitenschoolse opvang voor 4 t/m 12 jarigen (BSO)

In de regio’s Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart heeft Connect logopedie afspraken met Welluswijs, Partou, Prokino en Doomijn. Deze samenwerkingen zijn gebaseerd op de werkwijze Pré School Logopedie van Connect logopedie. Wij leveren logopedie voor circa 50 kinderdagverblijven en 5.000 kinderen logopedische zorg.