Burg van Roijensingel 4 Zwolle Connect logopedie

Maatschappelijke partners

Sociaal Wijkteam

Het sociaal wijkteam is voor alle inwoners hét gemeentelijk aanspreekpunt wanneer het gaat om jeugdhulp, opvoeden, mantelzorg, relaties en huiselijk geweld. Je vindt wijkteams op meerdere locaties in de stad en het sociaal wijkteam werkt, net zoals Connect, ook samen met huisartspraktijken en scholen. Omdat Connect ook jeugdhulp verleent, betekent dit dat wij op momenten samenwerken en elkaar informeren wanneer dit gewenst is. Dit doen wij samen vanuit ‘één gezin, één plan’.

GGZ

Het kan voorkomen dat voor, na -of tijdens een logopedische of dyslexiebehandeling meer ondersteuning nodig is op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Daarom staan de orthopedagogen van Connect in contact met een breed netwerk aan GGZ specialisten die, afhankelijk van de vraag, extra ondersteuning kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gedragsproblematiek.