Burg van Roijensingel 4 Zwolle Connect logopedie

Maatschappelijk partners

MEE IJsseloevers

Heb je een handicap, chronische ziekte of functiebeperking en zoek je naar iemand die er voor je is? Bij MEE IJsseloevers ben je aan het juiste adres. MEE ondersteunt je op alle terreinen van het dagelijks leven en biedt informatie, advies en ondersteuning. Ondersteuning is vrij toegankelijk, er is geen indicatie nodig, en aan de diensten zijn geen kosten verbonden.

 

Integrale Vroeghulp

Ben je bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van je kind, maar weet je niet wie je daarbij kan helpen? Bespreek je vragen en zorgen met Integrale Vroeghulp. Informatie over je kind en je gezinssituatie wordt besproken door een team van deskundigen. Het team bestaat in de meeste gevallen uit een arts, een gedragswetenschapper, een logopedist, een maatschappelijk werker en je trajectbegeleider. Meestal kun je zelf gewoon bij het gesprek aanwezig zijn. Er is veel tijd en aandacht voor jou, je kind en jullie situatie. Zo ontstaan een volledig beeld van de behoeften van je kind.

 

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers geven cliënten inzicht in hun problemen en ondersteunen ze bij het oplossen ervan. Tegelijkertijd streven ze ernaar dat cliënten na afloop van de hulpverlening beter in staat zijn hun problemen op te lossen. Om het aanbod van instellingen zo goed mogelijk af te stemmen op de moeilijkheden van de cliënt geven maatschappelijk werkers voorlichting aan instanties en andere betrokkenen. Ook verzamelen ze gegevens over tekortkomingen in het functioneren van instanties en uitvoering van wetgeving. Zo kan beleid worden aangepast.