Partners

Maatschappelijk partners

MEE IJsseloevers

Bij MEE IJsseloevers bent u aan het juiste adres als u een handicap, chronische ziekte of functiebeperking heeft en op zoek bent naar iemand die er voor u is. MEE IJsseloevers ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijkse leven. MEE IJsseloevers biedt informatie, advies of ondersteuning. De ondersteuning van een MEE-organisatie is vrij toegankelijk; er is geen indicatie voor nodig. Aan de diensten van MEE zijn voor u geen kosten verbonden.

Integrale vroeghulp

U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Informatie over uw kind en uw gezinssituatie wordt besproken in een team van deskundigen. Een team dat in de meeste gevallen bestaat uit een arts, een gedragswetenschapper, een logopedist, een maatschappelijk werker en uw trajectbegeleider. Meestal kunt u zelf ook gewoon bij dit gesprek aanwezig zijn. Er is veel tijd en aandacht voor u, voor uw kind en uw situatie. Hierdoor ontstaat er een volledig beeld van wat uw kind nodig heeft.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers proberen hun cliënten inzicht te geven in hun problemen en ondersteunen hen bij het oplossen van hun problemen. Tegelijkertijd beogen zij met de hulpverlening, dat hun cliënten ook na afloop van de hulpverlening beter in staat zijn om hun problemen op te lossen. Maatschappelijk werkers zetten zich er ook voor in om het aanbod van instellingen zo goed mogelijk af te stemmen op de problemen van hun cliënten. Daartoe geven zij ook voorlichting aan instanties en andere betrokkenen. Ook verzamelen zij gegevens over tekortkomingen in het functioneren van instanties en bij de uitvoering van wetgeving, waardoor het beleid kan worden aangepast.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.