DSC05010

Logopedie op school

In 2008 hebben we samen met Basisschool de Wendakker in Zwolle een nieuwe vorm van logopedische zorg ontwikkeld: Logopedie Op School. Vanaf dat moment haalden wij het kind niet langer naar de zorg, maar brachten we onze zorg naar het kind. In vertrouwde omgeving behandelen. Bij de kinderopvang, op de basisschool of thuis.

Logopedie Op School is een antwoord op de vraag die de overheid neerlegt met betrekking tot passend onderwijs, verbetering van samenwerking tussen basisscholen en logopedisten en de kwaliteit van zorg ten gunste van kinderen. We doen dit inmiddels samen met ruim zestig (brede) scholen, Kind Centra en kinderopvangorganisaties aan de hand van zelfontwikkelde samenwerkingsprotocollen. Deze protocollen zijn volledig op elkaar afgestemd zodat de voorschoolse periode probleemloos over kan gaan in de schoolse periode. Altijd met dezelfde, vertrouwde zorg.