Connect logopedie spiegel

Logopedie op school

Connect logopedie zet zich in voor het volledig integreren van logopedische zorg in de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen (0 tot 12 jaar).

School

Dit doen wij in de sociale leefomgeving van het kind. Vaak is dit bij de kinderopvang, op school of thuis. Samen met ruim dertig (brede) scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties werken wij aan de hand van zelfontwikkelde samenwerkingsprotocollen. Deze protocollen zijn volledig op elkaar afgestemd zodat de voorschoolse periode naar de schoolse periode moeiteloos verloopt. Door invulling te geven aan de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar ontstaat een compleet concept dat beschikbaar is voor alle (brede) scholen binnen de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn die logopedische zorg willen integreren. Onze praktijk zet gespecialiseerde (pre-verbale) logopedisten in voor het beste resultaat tijdens het behandeltraject.

Samenwerking

Om logopedische zorg op school te implementeren hebben wij vanaf september 2008 samen met Basisschool de Wendakker in Zwolle Logopedie Op School ontwikkeld. Deze werkwijze zorgt ervoor dat onze logopedische zorg optimaal aansluit bij de zorgbehoefte van het kind en het passende onderwijs. In het rapport lees je hoe de zorg en het onderwijs zijn georganiseerd. Logopedie Op School is een antwoord op de vraag die de overheid neerlegt met betrekking tot passend onderwijs, verbetering van samenwerking tussen basisscholen en logopedisten en de kwaliteit van zorg ten gunste van kinderen. De inhoud van het plan is in de praktijk getoetst, bevestigd door meerdere schoolbesturen en geïmplementeerd op ruim dertig scholen. Heb je vragen over de inhoud? Het management van onze logopediepraktijk vertelt je graag meer.