Over Connect Logopedie

Logopedie op school

Connect logopedie heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het volledig integreren van logopedische zorg in de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van het kind (0-12 jaar). Het is onze visie om logopedische zorg aan te bieden in de sociale leefomgeving van het kind. In de praktijk betekent dit veelal de kinderopvanglocatie, de school of thuis. Daarom werkt Connect al een aantal jaren aan de hand van zelf ontwikkelde samenwerkingsplannen- en protocollen samen met meer dan 30 (brede)scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties. Deze protocollen zijn volledig op elkaar afgestemd, zodat de warme overdracht van kinderen van de voorschoolse- naar de schoolse periode moeiteloos verloopt. Door invulling te geven aan de leeftijdscategorie van 0-12 jaar ontstaat er een compleet concept welke beschikbaar is voor alle (brede)scholen die binnen de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn logopedische zorg willen integreren. Connect logopedie zet gespecialiseerde (preverbale) logopedisten in om de hoogst mogelijke kwaliteit te bewerkstelligen tijdens het behandeltraject van een kind.

Vanaf september 2008 heeft Connect logopedie samen met Basisschool de Wendakker te Zwolle een werkwijze ontwikkeld om logopedische zorg op school te implementeren onder de noemer ‘Logopedie Op School’.  Dit om logopedische zorg optimaal te laten aansluiten op de zorgbehoefte van een kind en het passend onderwijs. In dit rapport is een inventarisatie te lezen van de manier waarop de zorg en het onderwijs op dit moment georganiseerd zijn. De basis bij deze werkwijze is de vraag die de overheid neerlegt met betrekking tot passend onderwijs, de verbetering van de samenwerking tussen basisscholen en logopedisten en de kwaliteit van de zorg ten gunste van de kinderen. De inhoud van dit plan is in de praktijk getoetst, door meerdere schoolbesturen bekrachtigd en op meer dan 30 scholen geïmplementeerd. Wanneer u vragen heeft over de inhoud,  kunt u contact opnemen met het management van Connect logopedie.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.