Connect logopedie bellen blazen

Logopedie levert maatschappij tot 115 miljoen euro op!

Enige tijd geleden heeft de NVLF opdracht gegeven aan SEO Economisch Onderzoek om de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak- taalstoornissen te onderzoeken.

De uitkomst van dit onderzoek is zeer positief voor de logopedie. Investeren in logopedie levert geld op! Heden is het nieuws van het seo-onderzoek openbaar gemaakt: Het investeren van 1 euro logopedie voor de behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen levert tussen de 1,67 tot 3,04 euro op.

De onderzoekers maakten een kosten-batenanalyse waarin zij maatschappelijke effecten uitdrukken in geld. SEO becijferde dat logopedische behandeling van kinderen jaarlijks 38 tot 115 miljoen euro oplevert voor de samenleving. Jaarlijks krijgen 159.000 kinderen onder de 15 jaar logopedie voor hun spraak- of taalstoornis. Deze kinderen gaan erop vooruit wanneer ze logopedie ontvangen. Zij scoren beter op taaltesten en hebben als gevolg daarvan meer kans op een hoger loon en een betere kwaliteit van leven.

NVLF-voorzitter Theo de Koning: ‘Kinderen met logopedie hebben dertig procent minder speciaal onderwijs nodig en ontwikkelen zich beter, waardoor zij later beter presteren op de werkvloer. De investering betaalt zich meer dan uit.’