Hanen-oudercursus-voor-vrijwilligers-MEE-IJsseloevers1-184x300

Hanen oudercursus voor vrijwilligers MEE IJsseloevers

Begin maart 2011 is een groep van twaalf vrijwilligers van MEE IJsseloevers gestart met het volgen van de Hanen oudercursus bij Connect logopedie Zwolle. Het betreft vrijwilligers die regionaal deelnemen aan de werkwijze “meedoen in de kinderopvang”.

Wanneer een kind tegen problemen aanloopt op de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf dan kan men een gesprek aanvragen met een consulent van MEE. Na dit gesprek gaat de consulent in gesprek met de leiding van de kinderopvang om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en/of wat voor extra ondersteuning er nodig is voor het kind. De consulent observeert vervolgens het kind en waar nodig kan er ondersteuning plaatsvinden door bijvoorbeeld een vrijwilliger een uur per dag gericht met het kind te laten werken om zo de ontwikkeling te stimuleren.

Om er voor te zorgen dat de vrijwilligers van MEE goed toegerust zijn voor de gerichte begeleiding van kinderen in de voorschoolse leeftijd met specifieke taalvermindering, heeft Connect logopedie aangeboden om de vrijwilligers van MEE extra kennis bij te brengen volgens de principes van de Hanen oudercursus.

The Hanen Program®

Connect logopedie is een officieel Hanen® gecertificeerd instituut. De Hanen oudercursus: “Praten doe je met z’n tweeën” van “The Hanen Program®” is een bekende (evidence based) cursus voor ouders, gericht op het gezin / de familie van jonge kinderen met een expressieve (vertellen) en / of receptieve (begrijpen) achterstand in de taalontwikkeling. Het doel van “Praten doe je met z’n tweeën” is om ouder(s) de primaire taalfacilitator te laten zijn en daarbij hun kinderen de mogelijkheden geven om de communicatie op een maximale manier te ontwikkelen voor alledaagse situaties.

Door de extra bagage die de vrijwilligers van MEE IJsseloevers meekrijgen, zetten we samen in op een nog effectievere ondersteuning van jonge kinderen met specifieke taalvermindering.

Wilt u meer weten over de vrijwilligersprojecten van Connect logopedie of heeft u ook een goed idee? Dan komen wij graag met u in contact via ons contactformulier.