Kwaliteitskring Vogel Connect logopedie

Zorgverzekeraars & kwaliteitsmodel logopedie

Op 27 juni 2013 is de Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg opgericht door de zorgverzekeraars Achmea, CZ, De Friesland en Menzis.

Lees verder
Team Connect logopedie 2015 met partner

Connect logopedie viert vijfjarig bestaan

Op 1 september 2013 was het al weer vijf jaar geleden dat Connect logopedie haar deuren opende. De gedachte ‘het moet anders en het kan anders’ was in 2008 aanleiding voor Linda Elshof om de stap tot het zelfstandig ondernemerschap te zetten.

Lees verder
chrono logo

Chrono –en zelfstandige scholen regio Hardenberg en Dedemsvaart kiezen voor Connect logopedie

De voorbereidingen die schoolbesturen treffen rondom het passend onderwijs zijn in volle gang, evenals de inspanningen van Connect logopedie om logopedische zorg toegankelijker, kwalitatief hoogwaardiger en doelmatiger in te richten.

Lees verder
Pré-school-logopedie-bij-Allio-kinderopvang1

Pré school logopedie bij Allio kinderopvang

Kinderopvangorganisatie Allio in Zwolle gaat op alle twintig locaties samenwerken met Connect logopedie. Bij een vermoeden van problemen in de taal- of spraakontwikkeling van kinderen kan Connect ingeschakeld worden voor een observatie of advies, en desgewenst een behandeltraject op locatie.

Lees verder
Team Connect logopedie 2013 over ons

Team Connect logopedie trapt af voor 2013

Op vrijdag 4 januari 2013 kwam het team van Connect logopedie samen voor de start van 2013. Onder de professionele begeleiding van coach & trainer Durk de Boer en het genot van de faciliteiten van fruittuin Verbeek keek ons team samen naar het afgelopen jaar en hebben we nagedacht over de toekomst.

Lees verder
Connect logopedie bellen blazen

Logopedie levert maatschappij tot 115 miljoen euro op!

Enige tijd geleden heeft de NVLF opdracht gegeven aan SEO Economisch Onderzoek om de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak- taalstoornissen te onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek is zeer positief voor de logopedie.

Lees verder

Connect logopedie sponsort Jeugd Sport Fonds Zwolle

Onlangs is Connect logopedie sponsor geworden van het Jeugd Sportfonds Zwolle. Eind oktober 2007 is Stichting Jeugdsport Fonds Zwolle officieel van start gegaan.

Lees verder
welluswijs logo

Stichting Welluswijs kindcentra en Connect logopedie introduceren Pré School Logopedie

Onlangs ondertekenden Peter-Paul Rijnkels, directeur stichting Welluswijs kindcentra Hardenberg (voorheen Prokind) en Linda Elshof, directeur zorg Connect logopedie een overeenkomst Pré School Logopedie.

Lees verder
Logopedie-op-school-voor-leerlingen-Vivente-scholen1

Logopedie op school voor leerlingen Vivente-scholen

Leerlingen van de meeste Vivente scholen in Zwolle kunnen voortaan op de eigen school terecht voor logopedie. Het schoolbestuur is een samenwerking aangegaan met Connect logopedie. Voortaan worden leerlingen in groep 2 gescreend op spraak/taal problemen.

Lees verder