Veranderend zorglandschap logopedie

Bezoek aan het NVLF Jaarcongres

Op zaterdag 1 oktober 2016 heeft ons management team het NVLF Jaarcongres bezocht. Het veranderende zorglandschap en de rol van logopedie binnen de zorg was de rode draad op het congres. Niet alleen logopedie kwam aan bod maar ook dyslexie, vroegsignalering, preverbaal en praktijkgericht. Deze dag heeft ons team vakinhoudelijke kennis opgedaan en zijn op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen ons vak.

Uit een onderzoek onder de logopedisten is uit gekomen dat meer dan de helft van alle logopedisten vindt dat er in de opleiding meer ruimte moet komen voor specialisatie. Dit thema zal dan ook verder uitgewerkt gaan worden de komende tijd door het NVLF. Ook zal in de toekomst de focus liggen vanuit het overheidsbeleid op wijkgerichte zorg. Dit houdt in dat er meer samengewerkt zal gaan worden tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Foto: Presentaties met tekeningen in beeld gebracht.

Bekijk hier de terugblik op het NVLF Jaarcongres op Youtube.