Blog Luisterproblemen kinderen

Blog: Wel of geen luisterproblemen?

Stoelen schuiven over de vloer. Laatjes worden open en dicht geschoven. Een medeleerling tikt met zijn pen op zijn tafeltje. En dan nog buiten de auto’s, gazonmaaiers en spelende kinderen op het plein. Ondertussen probeert de meester in de klas ook nog zijn uitleg te geven. HELP! Sommige kinderen hebben moeite met luisteren. Logopedist Jannet schrijft er deze maand een blog over.

Gehoorprobleem?

Het vraagt best wat van een kind om omgevingsgeluiden te negeren en aandacht te hebben voor de uitleg van meester. Niet alleen in de klas kan dit moeite geven, maar ook thuis. Je merkt het bijvoorbeeld aan de televisie die luider wordt gezet of dat er vaak, ‘huh’ of ‘wat zeg je?’, wordt gezegd. Het is alsof het gehoor niet in orde lijkt. Wanneer je dit vervolgens laat onderzoeken, blijkt dat het kind prima hoort.

Verwerking auditieve informatie

Sommige kinderen hebben ondanks dat het gehoororgaan het goed doet, toch moeite met het horen en verstaan van spraak. De oren vangen het geluid goed op, maar vervolgens gaat er iets mis met de verwerking van deze auditieve informatie. Dit kan erg lastig zijn voor kinderen, vooral in een rumoerige omgeving. Vaak gaat het in één-op-één gesprekken zonder storende achtergrondgeluiden beter.

Onderzoek

Of er daadwerkelijk sprake is van zo’n ‘luisterprobleem’, moet nader onderzocht worden. Er kan namelijk ook een onderliggende oorzaak zijn (zoals ADHD, autisme). Hier kan een gespecialiseerd logopedist (in een audiologisch centrum) bij helpen. Op die manier kunnen er mogelijk aanpassingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 

  • een koptelefoon die wordt ingezet op het moment dat een kind veel last heeft van achtergrondgeluid
  • tips voor leerkracht en/of kind in de klas

 

Herken je bovenstaande situatie of heb je er vragen over? Neem dan gerust contact op met één van onze logopedisten via 038 420 2010 of info@connectlogopedie.nl.