Over Connect Logopedie

Verwijsindex

Verwijsindex Risicojongeren Zwolle

Connect logopedie Zwolle participeert in de Verwijsindex Risicojongeren Zwolle. Met de meeste kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in de gemeente Zwolle gaat het gelukkig goed, maar soms is een beetje extra zorg en aandacht hard nodig. De verwijsindex is in het leven geroepen om de professionals die werken met kinderen en jongeren door het gebruik van de verwijsindex in staat te stellen informatie over het kind onderling te delen. Professionals die werken in de zorg en het onderwijs werken sneller en beter samen omdat de zorg voor de kinderen en jongeren door het gebruik van de verwijsindex gecoördineerd en afgestemd kan worden. Het kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft wordt zo beter geholpen.

Waarom de verwijsindex?

Vaak gebeurt het dat meerdere organisaties en hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezighouden, maar dat zij niet van elkaar weten dat zij met hetzelfde kind te maken hebben. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en dat zij informatie niet altijd met elkaar delen. De verwijsindex geeft professionals de mogelijkheid informatie over het kind onderling te delen en uit te wisselen. Zo kunnen alle betrokken begeleiders en hulpverleners in een oogopslag zien wie contact heeft met het kind. De verwijsindex bevordert op deze manier de coördinatie van de zorg rond het kind of de jongere zodat zij zo goed en zo snel mogelijk worden geholpen.

Hoe werkt de verwijsindex?

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin signalen over kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar worden opgeslagen. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind geven, brengt de verwijsindex hen hiervan actief op de hoogte. Hierdoor kunnen de professionals contact met elkaar opnemen, informatie uitwisselen en afspraken maken over de (coördinatie van de) zorg aan het kind. Het kind of de jongere en de ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

De verwijsindex en privacy: wie heeft inzage in de persoonsgegevens?

Het is belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is een aantal maatregelen genomen dat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgt. In de wet is bijvoorbeeld geregeld dat het gebruik van de verwijsindex past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens en zijn er afspraken gemaakt over de beveiliging van de verwijsindex. In de verwijsindex worden uitsluitend algemene persoonsgegevens (naam, adres, geslacht en geboortedatum) opgeslagen. Inhoudelijke informatie over de problematiek of diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld: dat verloopt bijvoorbeeld voor de JGZ via het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) of via de dossiers van de professionals zelf.

Een melding in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij dit niet in het belang is van de jongere. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de ambtenaar jeugd van gemeente Zwolle.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.