Connect logopedie kindje fles

Verwijsindex Risicojongeren Zwolle

Met de meeste jongeren van 0 tot 23 jaar gaat het gelukkig goed. Bij sommigen is een beetje extra zorg en aandacht nodig. De verwijsindex helpt. De index stelt professionals die met kinderen en jongeren werken in staat onderling informatie te delen. Professionals binnen de zorg en het onderwijs kunnen sneller en beter samenwerken doordat de zorg voor kinderen en jongeren beter is gecoördineerd en afgestemd. Het kind is zo extra geholpen.

Waarom de verwijsindex?

Hulpverleners hebben vaak te maken met dezelfde kinderen of jongeren maar weten dit niet van elkaar. Het kan voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en/of deze niet delen. De verwijsindex geeft hen de mogelijkheid informatie uit te wisselen. Zo zien betrokken begeleiders en hulpverleners in een oogopslag wie contact heeft met het kind. Het bevordert de coördinatie en zorg rond het kind zodat deze goed en snel geholpen kan worden.

 

Hoe werkt de verwijsindex?

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin signalen over kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 worden opgeslagen. Wanneer meerdere professionals een signaal afgeven over hetzelfde kind, brengt de verwijsindex hen hiervan op de hoogte.  Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen, informatie uitwisselen en afspraken maken over de (coördinatie van de) zorg voor het kind. Zowel het kind als de ouders of verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Verwijsindex en privacy

De verwijsindex gaat zorgvuldig met gegevens om. Om dit te kunnen garanderen zijn een aantal maatregelen genomen. Het gebruik van de index past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens en er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging ervan. De verwijsindex slaat uitsluitend algemene persoonsgegevens (naam, adres, geslacht, geboortedatum) op. Inhoudelijke informatie over problematiek of diagnose wordt niet vermeld. Dat verloopt voor de JGZ bijvoorbeeld via het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) of via dossiers van de professional zelf.

 

Je wordt altijd op de hoogte gebracht bij een melding in de verwijsindex tenzij dit niet in het belang is van het kind of de jongere zelf. Meer informatie? Neem contact op met ambtenaar jeugd van gemeente Zwolle.