uitbreiding sensorische informatieverwerking SI-therapeut Bonita en Jiska

Uitbreiding specialisatie Sensorische Informatieverwerking 

Lange tijd was Esther de enige SI-gecertificeerde logopedist binnen Connect. Omdat cliënten veel baat kunnen hebben bij meer kennis van SI zochten we naar collega’s die de cursus tot SI-therapeut wilden volgen om Esther in haar rol te ondersteunen. Jiska en Bonita zijn geselecteerd. Zij delen hun motivatie en ervaringen en vertellen hoe meer kennis van sensorische informatieverwerking bijdraagt aan zorg van kwaliteit.

Wat is sensorische informatieverwerking

Over sensorische informatieverwerking (SI) is veel te vertellen. Het gaat over de manier waarop je informatie opneemt, verwerkt en omzet in doelgerichte handelingen die je binnenkrijgt via je zintuigen. Lees Sensorische Integratie bij kinderen voor een gedetailleerder verhaal.

Waarom sensorische informatieverwerking

Jiska en Bonita werken beide ruim vier jaar binnen Connect. Zij behandelen kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en werken met een doelgroep waarbij problemen met sensorische informatieverwerking vaker wel dan geen rol speelt. “Kinderen met gedragsproblemen hebben vaak moeite met het reguleren van prikkels, dit zie ik terug tijdens de logopedische behandelingen. Ook kom ik hulpvragen over eten en drinken tegen, waarbij over- of ondergevoeligheid in het mondgebied een rol speelt”, vertelt Jiska. “Om hier mee om te kunnen gaan is het handig dat je meer kennis hebt van SI”, vult Bonita aan.

“Ik hoop kinderen een veilige omgeving te bieden waarbij ik oog heb voor wat zij nodig hebben, zodat ze zich kunnen ontwikkelen.”  - Jiska

Wat leer je tijdens de cursus

De dames zijn enthousiast. Bonita laat weten dat het naar nu al anders heeft leren kijken. “Er zijn verschillende vormen van hoe een persoon kan zijn, ben je een ‘toeschouwer’, ‘prikkelzoeker’, ‘sensi’ of ‘vermijder’? Vaak heb je van meerdere vormen iets in je. Drukke kinderen worden soms ten onrechte als ‘ADHD’ers’ bestempeld. Je kan een ‘prikkelzoeker’ zijn: iemand die van rustig is maar de hele dag door prikkels opzoekt om alert te blijven’. Deze persoon heeft een andere aanpak nodig dan een persoon met ADHD terwijl ze hetzelfde gedrag laten zien.” “We hebben een lesdag over neuropsychologie gehad”, vertelt Jiska, “dat smaakte naar meer. We lopen nu de verschillende zintuigen één voor één  langs, zoals het tactiele, auditieve, en visuele systeem. Per zintuig leren we wat dit inhoudt, op welke manier hoge en lage drempels tot uiting komen en wat activerend of juist kalmerend kan werken. Ook leren we per zintuig wat de link is naar de spraak en taal. Ontzettend leerzaam!”

“Ik hoop een andere kijk te krijgen op cliënten en zo mijn behandeling nog beter te kunnen laten aansluiten.” - Bonita

Meerwaarde cliënten en partners

De cursus heeft veel meerwaarde vertellen de dames. “We leren breder naar het kind en uit onze ‘logopedietunnel’ te komen. Dit komt de logopedische behandeling ten goede. We weten beter hoe kinderen informatie tot zich nemen en welke stimulering/kalmering zij nodig hebben om tot leren te komen. “Bijvoorbeeld welke moment een cliënt het beste iets tot zich kan nemen, dus welke behandeltijd het meest gunstig is of welke aanpak en ‘prikkels’ een cliënt nodig heeft” vult Bonita aan. “Ook kunnen we specifiekere hulpvragen behandelen, bijvoorbeeld op het gebied van eetproblemen”, aldus Jiska.

SI binnen Connect logopedie

Op de vraag wat hoop je in de toekomst met SI te bereiken zijn Jiska en Bonita eensgezind. Ze willen cliënten nog beter begeleiden, opgedane kennis delen met collega’s samen de kwaliteit van de logopedische behandeling vergroten.

Cursus en lesprogramma

De cursus Anders Kijken Naar Kinderen wordt gegeven door Karin Brinkman. Het lesprogramma bestaat uit vier dagen waarin je de basis van SI aangereikt krijgt. Ook wordt er een koppeling gemaakt naar het logopedische werkveld.

Heb je vragen? Of wil je meer informatie over de sensorische informatieverwerking binnen Connect logopedie in Zwolle, Hardenberg of Dedemsvaart? Neem contact op met Jiska via j.braakman@connectlogopedie.nl of Bonita via b.senstius@connectlogopedie.nl.