Training Effectieve Communicatie Luuk Wink, Luuk Wink Training en Advies

Training Effectieve Communicatie door Luuk Wink Training & Advies

In het kader van ontwikkeling start onze logopediepraktijk het nieuwe jaar met een training Effectieve Communicatie. Onder leiding van Luuk Wink van Luuk Wink Training & Advies behandelen we vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. ‘Als logopedist heb je te maken met uiteenlopende belangen. Die van het kind, de ouder, zakelijke belangen maar ook de belangen jou als professional met passie voor het vak. Doelgerichte en duidelijke communicatie is hierbij onmisbaar,' aldus Luuk.

Waarom effectief communiceren?

Goede communicatie is belangrijk, zowel zakelijk als privé. ‘Het zorgt ervoor dat je een ander goed kunt inschatten, begrijpen en beïnvloeden’, aldus Luuk Wink van Luuk Wink Training en Advies. ‘Het voorkomt onbegrip en conflicten. Het moeilijke aspect van communicatie is dat je de situatie vaak enkel vanuit je eigen referentiekader bekijkt. Het is lastig doelen vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor ontstaat miscommunicatie en het niet bedoelde, maar vaak wel gevoelde, tekort aan ruimte die de ander krijgt.’

Wat is Effectieve communicatie?

De training Effectieve Communicatie creëert bewustzijn over je communicatie. Een mooi voorbeeld geeft Luuk met het woord ‘waarom’. ‘Veel vragen beginnen met ‘waarom’, legt hij uit, ‘maar hierbij stuit je regelmatig op verdediging of uitleg van de tegenpartij. Hetzelfde geldt voor ‘ja maar…’. Het is mooier om te kijken naar een manier van communiceren waarbij beide woorden niet storend lijken, maar juist op zijn plaats. ‘Ja maar…’ vervang je eenvoudig door ‘ja en…’. Dit biedt de tegenpartij ruimte.’

“Aan het eind van de dag ging ik naar huis met praktische handvatten om toe te passen in communicatie met collega’s en ouders.” (Geja, logopedist)

Inhoud training

‘Met twintig collega’s openen we het nieuwe jaar met de training op het hoofdkantoor in Zwolle. Onderdelen die aan bod kwamen, droegen we zelf aan. Een nuttige dag waarin veel praktische vraagstukken werden behandeld,’ aldus logopediste Geja.

“Trainen is een vak apart. Het trainen van mensen is mensen bewust maken van mogelijkheden en niet om iemand te vertellen wat te doen.” (Luuk Wink, trainer)

Tips voor effectieve communicatie

Een belangrijk onderdeel dat voortkwam uit de training is het geven van feedback zonder oordeel. Luuk geeft tips bijvoorbeeld over hoe je zonder aanval een ouder aanspreekt die niet oefent met het kind:

  • Benoem het feit dat je hoort/ziet.
  • Geef aan wat het met je doet, wat de consequenties zijn en wat dat met je doet.
  • Vraag om commitment op jouw gevoel.
  • Stel oplossingsgerichte vragen aan de ouder.

Effectieve communicatie is belangrijk binnen onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart. Zo begrijpen wij elkaar en anderen beter. Dit komt de zorg aan onze cliënten ten goede.