Stakeholdersonderzoek Connect logopedie - Meten is weten

Stakeholdersonderzoek: Een ‘8’ voor onze dienstverlening

Vorige maand nam Connect logopedie een enquête af onder schooldirecteuren en intern begeleiders (IB-ers) op vijftig belanghebbende basisscholen. Het stakeholdersonderzoek, bestaande uit 30 vragen, geeft inzicht in ons functioneren en maakt het mogelijk de kwaliteit van onze dienstverlening binnen onze logopediepraktijk te kunnen verbeteren. Het gemiddelde eindresultaat was een score een ‘8’. Een puntentotaal om trots op te zijn, maar die uiteraard ook ruimte biedt voor verbetering.

Enquête

De 30 enquêtevragen varieerden van de bereikbaarheid van de logopedist tot de samenwerking met uiteenlopende disciplines binnen de schoolmuren en van het kennisniveau van de logopedist tot de algemene samenwerking met Connect logopedie. Aan de hand van een vierpuntsschaal (Likertschaal) konden respondenten de mate van instemming, met betrekking tot een gegeven stelling beoordelen. Een score van ‘1’ stond daarbij voor ‘oneens’ en een score van ‘4’ voor ‘helemaal mee eens’. Bij iedere vraag was het mogelijk een geschreven toelichting te geven.

Basisschool De Wilgenburg

Katholieke basisschool De Wilgenburg in Zwolle was één van de deelnemers. De school gaf de samenwerking met Connect logopedie een algemeen cijfer van ‘9’. Toke Stevens, IB-er van De Wilgenburg, is uiterst tevreden over de samenwerking met de logopedist op locatie, ‘De samenwerking is prettig en weerspiegelt onze relatie met Connect logopedie'. Een verbeterpunt ligt bij het nog meer ‘op maat’ werken. Sommige leerlingen passen niet volledig in het programma.’ We zijn blij te horen dat de samenwerking voorspoedig verloopt en onderzoeken hoe maatwerk in de toekomst beter ingepast kan worden.

Klanttevredenheid vinden wij belangrijk binnen onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart. Inzicht hierin maakt het mogelijk onze dienstverlening en klantrelaties te verbeteren. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de beste zorg voor onze cliënten.