Connect Logopedie pre-logopedie drinken

Spreekuur logopedie en kinderfysiotherapie Zwolle

Sinds enkele maanden is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Connect Logopedie en FysioPlus Zwolle Kinderfysiotherapie. Het kerndoel van onze samenwerking is het informeren en adviseren van u als ouder wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Wij werken samen vanuit de gezamenlijke visie om de zorg rondom uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit wordt volgens ons mede bereikt door deze multidisciplinaire samenwerking. Deze inhoudelijke samenwerking hebben wij vormgegeven door het verzorgen van een maandelijks spreekuur. Op dit spreekuur kunt u met uw kind(eren) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kosteloos langskomen als u vragen heeft rondom de motorische en/ of spraak- taalontwikkeling van uw kind. Meer informatie over de inhoud en onze samenwerking leest u in onze gezamenlijke brochure. Heeft u vragen? We staan u graag te woord.