AVG

Privacy en bescherming van data bij Connect logopedie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt en deze onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Privacy en bescherming van data bij Connect logopedie

Iedere ondernemer moet veranderingen doorvoeren om aan de AVG te voldoen. Naast deze algemene wet gelden ook specifieke regels voor privacy binnen de gezondheidszorg, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Connect past het privacyreglement toe volgens de rechten en plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Uitgangspunten volgens AVG

Het doel van de AVG is om jouw privacy beter te beschermen en alleen gebruik te maken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn de cliënt te kunnen behandelen. Deze gegevens zijn goed beveiligd en worden alleen gebruikt voor een gerechtvaardigd doel. Connect logopedie verzamelt dus geen gegevens die in de toekomst of voor een ander doel gebruikt zouden kunnen worden. Zijn jouw gegevens niet meer relevant? Dan worden deze zo snel mogelijk en veilig verwijderd.

Tegenstelling AVG en WGBO

De WGBO, de wet die de relatie tussen patiënt en hulpverlener regelt, stelt een bewaartermijn van vijftien jaar voor medische gegevens. Daarna moet het dossier vernietigd worden. Wanneer de patiënt de hulp van de zorgverlener inschakelt, ontstaat een onderlinge behandelingsovereenkomst. De zorgverlener is verplicht om van iedere cliënt een dossier met gegevens bij te houden. Welke dat zijn, is afhankelijk van wettelijke bepalingen of voorschriften, wordt door de hulpverlener zelf beoordeeld en verschilt per behandeling. Het dossier van onze cliënt kan enkel worden ingezien onze logopediepraktijk en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. Als betrokkene heeft de cliënt het recht:

  • om te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt;
  • op inzage en afschrift van die gegevens (als de privacy van een ander niet wordt aangetast);
  • correctie, aanvulling of verwijdering als dat noodzakelijk is;
  • vernietiging (kan alleen als deze gegevens niet voor een ander van aanmerkelijk belang is);
  • op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier;
  • om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Connect logopedie vindt jouw privacy belangrijk. Daarom zullen wij ten allen tijde zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Zijn er onduidelijkheden of heb je een vraag over met wie wij persoonsgegevens delen? We gaan graag met je in gesprek. Laat een bericht achter op onze website of mail naar info@connectlogopedie.nl.