Connect logopedie voorlezen

Interventietraject voortgezet onderwijs Vechtdal (pilot)

Niet naar elk kind waarbij vermoedens van dyslexie bestaan, wordt in het basisonderwijs onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld wanneer het kind te hoge scores behaalt waardoor het niet in aanmerking komt voor een vergoed EED-traject (ernstige, enkelvoudige dyslexie) of doordat er sprake is van co-morbiditeit (andere problematieken die van invloed -kunnen- zijn op problemen met technisch lezen/technisch lezen en spellen). In de brugklas kunnen deze kinderen wel naar voren komen tijdens een dyslexiescreening. Om dan in aanmerking te komen voor diagnostiek, moet de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen worden aangetoond. Sinds kort slaan Connect logopedie en het Expertisecentrum SWV (SamenWerkingsVerband) vo (voortgezet onderwijs) NO-Overijssel hiervoor de handen ineen.

Samenwerking

Deze samenwerking is ontstaan in opdracht van en in overleg met het Expertisecentrum SWV vo NO-Overijssel. Er is een particulier interventietraject ontwikkeld om leerlingen in het vo voldoende ondersteuning te bieden en de resistentie van de leesproblemen of lees- en spellingsproblemen aan te tonen. Door het volgen van dit interventietraject is ondersteuning gewaarborgd wanneer scholen dit niet bieden en kan de leerling na afronding van interventietraject in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek.

Het traject

Het traject bestaat uit 15 sessies van 45 minuten (40 minuten directe behandeltijd en 5 minuten indirecte tijd voor administratie en voorbereiding). Globaal is het traject zo ingedeeld dat de eerste twee sessies bestaan uit kennismaken en het doen van onderzoek om het beginniveau van de leerling vast te stellen. Vervolgens zijn er 12 inhoudelijke behandelsessies waarin er, naast oefenen met lezen en spellen, ook aandacht is voor psycho-educatie (wat is dyslexie) en voor de inzet van compenserende hulpmiddelen. De laatste sessie bestaat weer uit het doen van onderzoek om het niveau van de leerling vast te stellen en zodoende de resistentie van de problemen aan te kunnen tonen. Zowel van de begin- als de eindresultaten ontvangen ouders (en school) een rapportage.

Pilot

Het interventietraject is als pilot gestart met één leerling die de interventie volgt en onze orthopedagoog Lisan Reuvekamp die de interventie uitvoert. Inmiddels is het samenwerkingscontract getekend en kunnen ook anderen het traject volgen.

Voor meer informatie rondom deze interventie kunt u contact met ons opnemen via info@connectlogopedie.nl of door te bellen naar 038-4202010.

 

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.