Over Connect Logopedie

NIVEL Zorgregistraties

Connect logopedie werkt er graag aan mee om de gezondheidszorg te optimaliseren. Daarom werken wij samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, NIVEL Zorgregistraties.

Waarom NIVEL Zorgregistraties?

Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven aan de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken.

Welke gegevens worden verzameld?

Uw zorgverlener legt gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in zijn computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Privacy

Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyreglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Bezwaar?

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan uw logopedist van Connect logopedie. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties.

Download hier de brochure.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.