Nieuwe-scholen-en-Connect-Logopedie-zoeken-samenwerking1

Nieuwe scholen en Connect logopedie zoeken samenwerking

Persbericht Vinexpress, editie november 2009
Veerezon en het Festival starten óók met logopedie op school
Door Edward Vernhout

ZWOLLE – Een goede spraak- en taalontwikkeling is essentieel voor de schoolprestaties van kinderen. Door in een vroeg stadium achterstanden te signaleren en te behandelen kunnen leerproblemen voorkomen worden. Voor ouders en leerkrachten is het vaak lastig om deze signalen op te vangen en aan te pakken. Linda Elshof van Connect logopedie en de scholen zijn in dit gat gesprongen om te voldoen aan deze zorgvraag met het plan ‘Logopedie op school’. Linda is nu weer vaak in de klas te vinden.

“Ik zag dat de drempel om naar een logopedist te gaan voor ouders en leerkrachten hoog was”, legt Linda Elshof uit. “De leerkracht moet het vaak signaleren, waarna de ouders naar de huisarts moeten om een verwijzing te krijgen.” Vanaf september 2008 is Linda begonnen met een intensieve samenwerking met CBS de Wendakker. Samen met directeur Aaldert Renting, de interne begeleiders en de leerkrachten van deze school heeft zij de plannen verder uitgewerkt. Dezelfde stappen hebben aansluitend plaatsgevonden op KBS de Vlieger. Directeur Bob van Bohemen en het hele schoolteam hebben enthousiast meegedaan. “Iedere school is toch maatwerk”, legt Linda uit. “Het leukste is om samen met de scholen te groeien in de samenwerking.” Linda werkt samen met de logopediepraktijk van Trea van der Cingel. “Samen zijn we in staat om een optimale dekking te geven voor de zorgvraag van het kind”, aldus Linda.

In de klas

Linda is een aantal dagen in de week op de scholen te vinden. “Ik zit dan bijvoorbeeld in de klas om de kinderen te observeren of om te behandelen in de praktijkruimte in de school”, vertelt Linda. “Erg leuk, ik wordt zelfs al juf Linda genoemd.” Door het – samen met de leerkrachten – observeren in de klassen worden risicokinderen snel gesignaleerd, wordt er preventief gewerkt en wordt de logopedische kennis bij iedereen vergroot. Daarnaast geven Linda en haar werknemers ook workshops aan ouders. Belangrijk is om de wisselwerking tussen kind, leerkrachten, interne begeleiders en ouders te vergroten. “Naast deze aanpak worden ook alle kinderen van groep 2 gescreend door een externe logopedist. Wanneer dit nodig is wordt een gesprek gevoerd met de ouders en wordt er een advies uitgebracht”, legt Linda uit. Om bij een logopedist terecht te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. “Ouders mogen zelf de logopedist kiezen.”

Succes

De samenwerking met de brede scholen CBS de Wendakker en KBS de Vlieger werpt haar vruchten af. Niet alleen binnen deze scholen, maar ook daarbuiten. Ronald de Bie van brede school het Festival en Rick Matser van brede school Veerezon werden ook geïnteresseerd. Samen met deze scholen is Linda onlangs de samenwerking gestart. “Leuk is dat alle vier de scholen een eigen identiteit hebben”, vertelt Linda. “Ze hebben ieder hierdoor een eigen aanpak nodig en dat maakt het leuk en interessant.”

Zorgplicht en passend onderwijs

Voor Linda is het belangrijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Vroegtijdig signaleren en het voorkomen van problemen heeft een positieve invloed op (de leerprestaties van) het kind. Vanaf 2011 wordt via wetgeving de zorgplicht van de scholen voor leerlingen aangescherpt. Daarnaast worden scholen verplicht om voor alle kinderen passend onderwijs te verzorgen. Vooruitlopend op deze zaken is het initiatief van Linda een eerste stap om kinderen met spraak- taal-, stem-, gehoor-, auditieve- eet- en drinkproblemen op scholen te ondersteunen.

 

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.