DSC_0010

Logopedist terug in de klas

Persbericht De Stentor, 28 februari 2009
School De Wendakker in Stadshagen tekent opvallend contract.
Door Ingrid Stijkel

ZWOLLE – Leerlingen van De Wendakker met spraakproblemen en achterstanden in de taalontwikkeling krijgen een extra steuntje in de rug. De protestants-christelijke basisschool in Stadshagen tekende gisteren een overeenkomst met twee logopedisten die op de school leerlingen gaan volgen en hulp bieden. Volgens de betrokkenen gaat het om een totaal nieuw initiatief in het reguliere basisonderwijs in Zwolle en wijde regio.

De samenwerking met de school levert volgens schooldirecteur Aaldert Renting, intern begeleider Wilrike Emmink en de logopedisten Linda Elshof (Connect Logopedie) en Trea van der Cingel (Logopediepraktijk van der Cingel) veel voordelen op. De belangrijkste zijn het nauwere contact met de leerkracht en het volgen van het kind in de klas. Daardoor ontstaat een totaalbeeld van spraak-/ taalproblemen, vaak gecombineerd met gedragsproblemen, dat leidt tot goede behandelingsmethoden.

Nu hebben logopedisten vaak alleen telefonisch overleg of incidenteel persoonlijk overleg met een leerkracht. Of de leerkrachten krijgen van logopedisten voor en achteraf van het behandeltraject een briefje met de resultaten toegestuurd. En andersom nemen leerkrachten vaak alleen contact op wanneer kinderen bijvoorbeeld slissen. ‘Terwijl we er niet alleen zijn voor kinderen met spraakproblemen, maar ook voor leerlingen die achterstand hebben in hun taalontwikkeling’, legt Linda Elshof uit. ‘Je goed kunnen uitdrukken in de taal is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind. Anders kunnen ze zich van de rest terugtrekken. En vanuit taalproblemen ontstaan dikwijls ook leesproblemen.’ De logopedisten letten daarnaast ook op stemgebruik, stotteren, gehoorproblemen en de mond- en eetproblematiek.

Er is geen sprake van een stijging van het aantal leerlingen met een taalachterstand waardoor het nieuwe samenwerkingsverband nodig is, zegt intern begeleider van de jongste groepen van de Wendakker, Wilrike Emmink. ‘We willen graag preventief werken om taal, lees- en spellingsachterstanden bij kinderen in de hogere groepen te voorkomen. Daarom lopen de logopedisten straks regelmatig mee in de groepen 2. De logopedisten bieden zorg aan de leerlingen tijdens schooltijd. Maar een bezoek aan de praktijken van beide logopedisten is ook mogelijk.”

Aaldert Renting hoopt dat meer (brede)scholen het voorbeeld van zijn school volgen. ‘Vroeger was de logopedist een gegeven op school, maar dat is langzaamaan wegbezuinigd.’ Hij ziet niet alleen voordelen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Die worden op het gebied van logopedie deskundiger. Hij verwacht ook dat ouders eerder hun vragen aan de logopedist zullen stellen, omdat die een aantal uren per week op school aanwezig is. Het logopedie-project wordt bekostigd door de betrokken partijen. De zorgkosten zijn bij de verzekeraar te declareren. De logopedisten zijn altijd op vrijdagochtend op beide schoollocaties van De Wendakker aanwezig. Ook ouders van leerlingen van hogere klassen dan de groepen 2 kunnen dan bij de specialisten terecht.