Blog Laura Taalonwikkeling - Narratieve Taal-Teken-Therapie

Nieuwe PREM-vragenlijst voor meten klantervaringen - Wat betekent dit voor jou?

Klantervaringsonderzoek is belangrijk voor Connect Logopedie. Meer inzicht in de ervaringen met de zorg binnen onze praktijk betekent betere zorg en een grotere bijdrage aan een kansrijke toekomst voor onze cliënten. Dat vinden wij belangrijk. De huidige vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen, KEO, werd door velen als belastend ervaren. Daarom stappen we vanaf 1 januari 2018 over op PREM (Patient Reported Experience Measure). Wat houdt de PREM-vragenlijst in? Wat is er veranderd? En wat betekent dit voor onze cliënten?

Waarom de overstap op PREM

De huidige KEO-vragenlijst was lang. Veel cliënten ondervonden moeite met het invullen en vonden het een tijdrovende taak. Daarnaast was ook het respons laag. Daarom heeft Qualiview als mede-initiator in samenwerking met onder andere de NVLF de huidige PREM Logopedie ontwikkeld. Wij zetten de PREM-vragenlijst in om te meten hoe cliënten hun zorg en service binnen onze praktijk hebben ervaren. In het validatieonderzoek van de generieke PREM zijn ruim duizend cliënten betrokken. Zo zijn we ervan verzekerd dat de, voor onze cliënten, belangrijkste aspecten gevraagd worden.

Wat is er veranderd?

De PREM-vragenlijst bestaat uit 17 vragen. Dit in tegenstelling tot KEO, die uit zo’n 30 vragen bestond. En waar KEO vier thema’s, kende, bestaat PREM uit de drie domeinen: Praktijk, Behandelplan en Contact. Elk domein omvat drie vragen. Twee screeningsvragen, die bepalen of de respondent zelf behandeld is of dat diegene de vragenlijst voor een kind invult, en een vraag over de behandelplaats. De overige vragen bepalen de Net Promoter Score. Hoe hoger deze score hoe meer tevreden en loyaal onze cliënten zijn over hun behandeling bij onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg of Dedemsvaart.

Voordelen nieuw klantervaringsonderzoek voor cliënt

Wat zijn de voordelen? PREM is sneller en eenvoudiger in te vullen en voor iedereen toegankelijk. Het onderzoeksinstrument bevat minder vragen waardoor invullen sneller gaat. Daarnaast maakt optimalisatie voor smartphones en tablets het complementeren van de PREM-vragenlijst op diverse apparaten mogelijk. Tot slot is in de huidige PREM een voorleesfunctie beschikbaar. Zo kunnen ook mensen die moeite hebben met lezen de vragenlijst invullen.

Door meer inzicht in jouw ervaringen met de zorg binnen onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart kunnen wij deze verbeteren. Jouw feedback is van groot belang. Help je mee?