DSC_0084

(Kinder)oefentherapie en psychomotorische therapie

Het doel van psychomotorische therapie is het tot stand brengen van, of bijdragen aan, gedragsverandering. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert psychomotorische therapie het kind om te gaan met de situatie en deze te accepteren. Ter ondersteuning van dit proces werkt Connect logopedie samen met Intraverte. Dit doen we vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen. De werkwijze bevat veel spel en oefensituaties. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling: en hier ligt de verbinding en samenwerking met onze logopediepraktijk.

Wil je meer weten over bepaalde specialisaties binnen Connect logopedie, mogelijke doorverwijzingen of onze kwaliteitsafspraken? Neem dan contact met ons op.