In gesprek met Peter-Paul Rijnkels, Welluswijs opvang.docx

In gesprek met Peter-Paul Rijnkels, bestuurder stichting Welluswijs

Deze maand gaat onze logopediepraktijk in gesprek met Peter-Paul Rijnkels, bestuurder van Welluswijs. We praten over zijn functie binnen de stichting, hoe de samenwerking met Connect tot stand kwam en hoe vertrouwd logopedie binnen de muren van de kinderopvang voelt voor zowel kinderen, ouders en leidsters. Tot slot vertelt Peter-Paul over het drempelverlagende effect en de beperking van problematiek die de samenwerking met zich meebrengt. Kwaliteitsverbetering waar we trots op mogen zijn.

Wat is Welluswijs en wat is je functie?

Welluswijs verzorgt kinderopvang voor ongeveer 1600 kinderen in de regio Hardenberg met kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Van deze stichting, Welluswijs, ben ik bestuurder.

Wat is jouw visie op logopedie binnen de kinderopvang?

Wij verzorgen de opvang van kinderen vanaf hun geboorte tot aan hun 12de levensjaar. De gehele ontwikkeling die deze kinderen doormaken volgen wij op professionele wijze. Het kan voorkomen dat er tijdens de ontwikkeling van een kind een moment van zorg ontstaat. Het is dan goed om een schil van professionals te hebben die op dat moment mee kunnen kijken. Naast bijvoorbeeld fysiotherapeut is ook de logopedist een belangrijke partner. Juist omdat er in die eerste ontwikkeling veel gebeurt met kinderen.

Hoe is de samenwerking met Connect logopedie tot stand gekomen?

Door mijn werkzaamheden in onder andere Zwolle ben ik in contact gekomen met Connect logopedie. Juist die expliciete kennis over het jonge kind vond en vind ik interessant en was onderscheidend van andere partijen. Ik heb gevraagd of het een optie was ook voor ons in de regio Hardenberg actief te worden. Zo is het balletje gaan rollen.

Hoe ziet de samenwerking met Connect eruit en hoe zou je die omschrijven?

Connect logopedie heeft de beschikking over een aantal interne ruimtes binnen onze opvang. Daarmee kunnen we kinderen samen met hun ouders dichtbij helpen. Gewoon op de opvang zelf. Ouders geven aan dat ze dat heel vertrouwd vinden. Leidsters geven aan dit fijn te vinden omdat ze zo in staat zijn eventuele hulp, in afstemming met de logopedist en ouder, te kunnen integreren in de opvang. Voor het kind blijven de vertrouwde gezichten.

Heeft deze samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Ja dat heeft het zeker. Wij zijn van mening dat we met deze samenwerking de drempel naar hulp hebben weten te verlagen en door snellere hulp mogelijk de problematiek weten te beperken. Verder kunnen we ouders helpen door op de groep mee te werken met oefeningen. Zo kunnen we heel precies meekijken hoe verdere ontwikkeling zich voortzet.

Benieuwd met wie we volgende keer in gesprek gaan? Houd onze maandelijkse nieuwsbrief in de gaten.