In gesprek met Mirjam van den Heuvel

In gesprek met Mirjam van den Heuvel, regiomanager Noord van Partou kinderopvang

Met meer dan 300 vestigingen is Partou één van de grootste kinderopvangorganisatie van ons land. Deze maand spreken wij met Mirjam van den Heuvel, regiomanager Noord van Partou kinderopvang. Waar houdt zij zich mee bezig binnen deze organisatie? Wat is haar visie op de hedendaagse kinderopvang? Hoe ziet de samenwerking met Connect eruit en hoe is deze ontstaan? Mirjam vertelt. Ook legt ze uit welke kwaliteitsverbetering dit met zich heeft meegebracht, hoe de samenwerking met Connect wordt uitgebreid en versterkt en welke concrete voordelen dit heeft voor de ontwikkeling van jouw kind.

Wat is Partou en wat is je functie?

Partou is een van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland. Veel mensen zijn bekend en vertrouwd met de organisatie doordat wij gevestigd zijn in zowel stad, dorp als wijk. We bieden kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige en liefdevolle omgeving waarbij plezier, persoonlijke aandacht en samen de wereld ontdekken centraal staan. Omdat je jongste jaren bepalend zijn voor de rest van je leven spelen wij in op de behoeften en ontwikkeling van het kind. Veel aandacht gaat uit naar muziek maken, bewegen en naar buiten gaan. Kinderen leren bij ons samen spelen en delen, vrienden maken én voor jezelf opkomen. Vaardigheden die belangrijk zijn om op te groeien tot gelukkige en zelfverzekerde mensen.

Op al onze vestigingen zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en een vestigingsmanager die de locatie aanstuurt. In Zwolle heeft Partou tien kinderdagverblijven, vier peuterspeelzalen en acht locaties waar we in en om school buitenschoolse opvang bieden. Mijn functie is regiomanager. Dat betekent dat ik een team van elf vestigingsmanagers aanstuur met wie ik de kwaliteit van onze opvang in regio Noord waarborg (Overijssel en Drenthe).

"We bieden kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige en liefdevolle omgeving waarbij plezier, persoonlijke aandacht en samen de wereld ontdekken centraal staan."

Wat is jouw visie op logopedie binnen de kinderopvang?

Logopedie helpt kinderen door bij vroege signalering van taalontwikkelingsachterstand ondersteuning te bieden. Kinderen kunnen hierdoor een goede start maken op de basisschool. Taal, taligheid en taalontwikkeling is de basis van leren en daarmee van ontwikkelen. Door het kunnen benoemen van dingen kan je verder ontwikkelen.

Binnen de opvang zien wij zien veel kinderen in die eerste jaren van hun leven, waarin zij zich op allerlei gebied snel ontwikkelen. Door tijdige signalering van taalachterstand kunnen wij al op jonge leeftijd ondersteuning bieden en ouders in contact brengen met logopedisten. Hiermee dragen wij bij aan een goede en fijne start op de basisschool en de groei van een kind.

Hoe is jullie samenwerking met Connect tot stand gekomen?

In de jonge jaren van kinderen, voordat zij naar de basisschool gaan, is nog een grote winst te behalen in de taalontwikkeling. Connect logopedie is daarom op zoek gegaan naar partners die om en naast het kind en hun ouders staan en taalachterstand op jongere leeftijd kunnen ontdekken. Zo zijn we op elkaars pad gekomen.

Er is toen een plan ontwikkeld en uitgezet om kennis bij pedagogisch medewerkers en ouders te vergroten, taalachterstand vroegtijdiger te signaleren en daarmee kinderen eerder te kunnen helpen. Daarbij is ruimte gecreëerd om logopedie op onze vestigingen aan te bieden. Voordeel is dat het contact tussen logopedie en pedagogisch medewerker makkelijker is, waarbij de mogelijkheid tot collegiaal consult de kwaliteit versterkt. Sterk is ook dat de keuze voor een logopedist uiteindelijk bij de ouders ligt. Ook als de keuze niet op Connect valt. Voor mij toont dat aan dat we met elkaar samenwerken in het belang van de ontwikkeling van het kind.

"Logopedie helpt kinderen door bij vroege signalering van taalontwikkelingsachterstand ondersteuning te bieden. Kinderen kunnen hierdoor een goede start maken op de basisschool."

Hoe ziet de samenwerking met Connect logopedie eruit en hoe zou je die omschrijven?

Heel prettig omdat iedereen bij Connect deskundig en enthousiast is! Mensen met een visie en de wil en bereidheid samen aan de slag te gaan. Daar hebben we elkaar goed gevonden. Vestigingsmanagers zijn in evaluaties ook zeer tevreden over de samenwerking. We breiden onze samenwerking nu ook uit in samenwerking met fysiotherapie.

In 2019 willen we gaan werken met pedagogisch medewerkers die ‘ambassadeurs’ worden op de Zwolse vestigingen van Partou. Door middel van een scholingsavond door een logopedist van Connect en fysiotherapeuten worden de ambassadeurs extra geschoold in het signaleren van een taal- of motorische achterstand. Door vroege signalering en ondersteuning kunnen de pedagogisch medewerkers beter in gesprek met ouders, hen van goede informatie en mogelijkheden voorzien en waar nodig doorverwijzen. De ambassadeurs op de vestigingen zijn de experts in het team. Zij hebben een kort lijntje naar Connect en fysiotherapie voor vragen, bij twijfel en voor overleg.

Ook nodigen we Connect en fysiotherapie weer uit voor een ouderavond zodat ouders goed geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van hun kinderen en wat zij, samen met ons, daar in de vroege jaren aan kunnen bijdragen. We hopen dat de drempel voor ouders hiermee lager wordt om logopedie of fysiotherapie in te schakelen wanneer dit nodig is. Bekend maakt bemind!

Heeft jullie samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Ja, er zijn op onze vestiging al veel kinderen eerder ondersteund. Maar het kan nog veel beter als gekeken wordt naar het bereik en het aantal kinderen waar nu op 5 tot 6 jarige leeftijd een taalontwikkelingsachterstand wordt gezien. Daarom kijken we met elkaar naar mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen. We denken dat er in de peuteropvang, in de scholen waarmee we samenwerken, nog een kans ligt voor een uitgebreidere samenwerking met Connect en fysiotherapie. Want daar zijn we met elkaar nog meer verbonden in de doorgaande ontwikkeling van het kind.

Benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Houd onze nieuwsbrief in de gaten.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.