In gesprek met Marlot, Autismehuis De Toren

In gesprek met Marlot van Hoorn, begeleider en logopedist bij Autismehuis De Toren

Deze maand ging Connect logopedie in gesprek met Marlot van Hoorn, ABA-begeleider en logopedist bij Autismehuis De Toren. Wie is Marlot en wat doet ze binnen De Toren? In dit interview deelt ze haar visie op logopedie in combinatie met autisme, spreekt ze over de samenwerking met onze logopediepraktijk en de kwaliteitsverbetering die dit met zich meebrengt.

Wat is Autismehuis De Toren en wat is je functie?

Autismehuis de Toren biedt een ontwikkelplek voor jonge kinderen (aanmeldleeftijd 3 tot 9 jaar) met autisme die een complexe zorg-/onderwijsbehoefte hebben. Deze kinderen kunnen niet terecht op speciaal basisonderwijs of vallen daar uit. Met een intensief en individueel Applied Behavior Analysis-programma (ABA) leren wij de kinderen stap voor stap voorschoolse vaardigheden om uiteindelijk weer te kunnen instromen binnen het onderwijs. Wij helpen de kinderen ontwikkelen zodat hun talenten naar boven komen.

 

Mijn naam is Marlot van Hoorn. Ik ben sinds april 2019 ABA-begeleider en logopedist bij autismehuis de Toren en heb in maart mijn RBT-opleiding afgerond. Samen met Laura van Connect logopedie verzorg ik logopedie binnen de Toren. Ik verwerk de logopedie-oefeningen in het dagprogramma van de kinderen, behandel de kinderen in de groepssetting en individueel. Daarnaast coach ik collega’s met betrekking tot logopedische doelen en denk ik mee over de taalontwikkelingsdoelen.

Wat is jouw visie op logopedie met betrekking tot autisme?

Ieder kind verdient het om te groeien in zijn ontwikkeling. Ik denk in kansen en werk vanuit de mogelijkheden van het kind. Ieder kind moet zich kunnen uiten, op welke manier dan ook. Binnen onze doelgroep kinderen met autisme is er sprake van zeer diverse logopedische problematiek. Er zijn sterk maar ook zwak verbale kinderen. Binnen het logopedisch vakgebied is er weinig bekend over taalontwikkeling bij kinderen met autisme. Het is dan ook een uitdaging om op zoek te gaan naar EBP-methodes binnen het logopedisch vakgebied die we kunnen aanbieden volgens de ABA-principes en -methoden die aansluiten bij onze doelgroep.

 

Bij deze kinderen gaat het om maatwerk en meer dan alleen woorden. Het ontdekken van de functie van taal, plezier in communicatie (krijgen) en werken aan de communicatieve voorwaarden staan centraal. Kwetsbare kinderen weer tot bloei laten komen in hun ontwikkeling. Dat wil ik bereiken.

 

“Ieder kind verdient het om te groeien in zijn ontwikkeling.”

 

Hoe is de samenwerking met Connect logopedie tot stand gekomen?

In de startfase van autismehuis De Toren heeft logopediste Elsbeth Westerink van Kentalis de logopedie vorm gegeven. Vervolgens zijn we de samenwerking met Connect logopedie aangegaan en een logopediste die als ABA-begeleider met de kinderen werkt. De ontwikkeling van taal en communicatie verloopt vaak anders bij kinderen met autisme. Op deze manier denken wij de kinderen het beste te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Hoe ziet de samenwerking met Connect eruit?

Laura is elke maandag bij ons op locatie aanwezig en verzorgt de individuele behandelingen voor logopedie. Er is die ochtend ook tijd en ruimte gecreëerd om samen de logopedische doelen te bedenken zodat we steeds op zoek zijn naar EBP met betrekking tot deze doelgroep.

 

logo autismehuis de toren

 

Heeft deze samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Het is fijn om met een collega te kunnen sparren, zeker omdat we op autismehuis de Toren werken met een complexe doelgroep waarbij het vaak puzzelen is om tot een goed behandelplan te komen en om daarin te prioriteren. Tevens biedt het ons mogelijkheden om ons te verdiepen in de taalontwikkeling bij kinderen met autisme en echolalie. Een mooie kans om samen met een specialist te werken aan de taalontwikkeling van deze bijzondere doelgroep!

Wil je verder nog iets delen?

We werken met plezier samen met Connect logopedie en hopen nog lang van elkaars kennis en passie voor deze doelgroep te profiteren.

 

Ben je benieuwd met wie we de volgende keer in gesprek gaan? Houd onze nieuwsbrief in de gaten of schrijf je in. Je ontvangt hem dan direct in je inbox!