In gesprek met Marliek Schulte, NVLF

In gesprek met Marliek Schulte, beleidsmedewerker NVLF

Deze week gaat Connect in gesprek met Marliek Schulte, beleidsmedewerker bij de NVLF. Wat houdt haar functie in, Hoe zien haar dagen eruit? Hoe behartigt zij namens de NVLF belangen voor de logopedisten en  1e-lijns vrijgevestigde logopediepraktijken? Hoe is haar samenwerking met Connect Logopedie. En welke actuele onderwerpen spelen er in de 1e-lijns logopedie? Marliek vertelt.

Wat is je functie en wat doe je binnen de NVLF?

Ik ben beleidsmedewerker bij de vereniging. Mijn aandachtsgebied is sociaal economische belangen met het accent op de 1e-lijnszorg. In die hoedanigheid sta ik in contact met zorgverzekeraars, de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit), het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en onze leden. Mijn werkzaamheden zijn afwisselend. Het kan gaan over overeenkomsten met zorgverzekeraars, maar ook over de praktijkvoering.

Hoe behartig je namens de NVLF belangen voor de 1e-lijns vrijgevestigde logopediepraktijken bij de zorgverzekeraars?

Door in overleg te gaan met de zorgverzekeraars. Dit doe ik met iemand van commissie SEB (Sociaal Economische Belangenbehartiging) en een LCV-er (Landelijke Contractanten Vertegenwoordiger). De punten waar we tegenaan lopen brengen we zoveel mogelijk onder de aandacht. Hopend dat de zorgverzekeraar dat goed vertaalt in de overeenkomst die zij voorleggen aan de pratijken. Iets bereiken is soms een spel van jaren. Door de mededingingswetgeving mag de NVLF niet onderhandelen over het tarief. Terwijl hoogte tarief juist een van de grootste struikelpunten is. Dit weerhoudt ons er niet van om toch de lage tarieven te blijven aankaarten en welke gevolgen dit voor de praktijken heeft.

Waar bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden uit?

Ik ben veel op pad, in gesprek met zorgverzekeraars en ik ben betrokken bij diverse projecten binnen de NZA. Binnen de gezondheidszorg zijn we een relatief kleine vereniging. Daarom zijn de werkzaamheden ook zeer divers. Variërend van het beantwoorden van e-mails en telefoon van leden tot (het voorbereiden van) vergaderingen en van het schrijven van beleidsstukken voor het bestuur tot het controleren van overeenkomsten van de zorgverzekeraars. Voor de commissie SEB, waarbij ik ook aangesloten ben, bereid ik ook vergaderstukken voor.

Hoe is jouw samenwerking met Connect Logopedie?

We zijn een beroepsvereniging voor alle leden. De Connectleden zijn allemaal lid en wanneer zij vragen hebben dan beantwoord ik die, net als voor andere leden. Gerard Elshof, de eigenaar van Connect Logopedie is een kaderlid die actief is binnen de vereniging.  Gerard is lid van de commissie van SEB (Sociaal Economishce Belangen). In die hoedanigheid zit hij vaak bij de gesprekken met de zorgverzekeraars. Voor een goede aansluiting met de praktijk heb ik een dag meegelopen bij de logopediepraktijk in Zwolle. Omdat het een grotere praktijk is, was het nuttig om te zien hoe ze dat hebben vormgegeven.

Wat zijn actuele onderwerpen in de 1e-lijns logopedie?

We werken hard aan vermindering van de administratieve last. De beroepsvereniging onderzoekt welke items geschrapt of regels versoepelt kunnen worden. Daarnaast kijkt de vereniging of je als logopedist specialisaties kunt oppakken. Op dit moment kennen we nog geen specifieke specialisaties. De discussie is of we dat wel of niet willen. Het belangrijkste onderwerp is en blijft vaste lage tarifering. Een knelpunt binnen de beroepsgroep dat ervoor zorgt dat de doorontwikkeling van het beroep onder druk komt te staan. We zijn hierover met zowel leden van de Tweede Kamer als met de zorgverzekeraars over in gesprek.

Wat kan je vertellen over de Kwaliteitstoets die zojuist is afgerond?

De kwaliteitstoets is een aantal jaren geleden ontwikkeld om aan te tonen dat jouw praktijk voldoet aan de wettelijk minimale eisen. Deze toets heeft de NVLF samen met de verzekeraars ontwikkeld om te voorkomen dat iedere verzekeraar een eigen toets zou ontwerpen. Als je die behaalt dan kom je bij verschillende zorgverzekeraars in aanmerking voor een hoger tarief. Bij nieuwe richtlijnen wordt de kwaliteitstoets herzien op basis van de wettelijke minimale eisen. Als de beroepsvereniging een richtlijn heeft ontwikkeld, zoals onlangs de richtlijn TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis), dan komt deze dat jaar erop in de Kwaliteitstoets. In het kader van vermindering van administratieve lasten, onderzoeken we ook hiervoor de beste opties.

Ben je benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Houd dan de nieuwsbrief in de gaten. Heb je je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Doe dat via onze website.

 

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.