Lex Geerts Zorgmakelaar

In gesprek met Lex Geerts, de Zorgmakelaar

Deze maand gaat Connect logopedie in gesprek met Lex Geerts, de Zorgmakelaar. Lex vertelt wat de term Zorgmakelaar precies inhoudt, welke resultaten er de afgelopen jaren zijn behaald en wat zijn visie is op de status van het hoofdlijnenakkoord paramedie? Verder spreken we over de aanvullende bepalingen binnen de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en zijn aanbevelingen aan logopedisten.

Wie is Lex Geerts en wat betekent de term ‘zorgmakelaar’?

Lex Geerts is advocaat in Zeist. Op ons kantoor werken elf advocaten en juristen met de focus op zorg. Dit betekent dat we alleen werken voor zorgaanbieders en zorginstellingen. Naast het juridische werk zijn we ook actief in onderhandelingen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze activiteiten noemen wij Zorgmakelaar. We fungeren als tussenpersoon bij onderhandelingen. Niet alleen voor logopedisten maar ook voor bijvoorbeeld apothekers, huisartsen en psychologen. We behartigen de belangen van zo’n dertigduizend zorgaanbieders.

Wat is jullie toegevoegde waarde en kun je iets vertellen over de resultaten die jullie de afgelopen jaren behaald hebben?

Wij maken complexe materie begrijpelijk. In een vroeg stadium van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars zien wij waar ze te ver gaan met hun eisen. In contracten is dit vaak niet zichtbaar doordat deze er al uitgefilterd zijn. Een contracteerperiode kent vier kwartalen. In het eerste kwartaal stellen verzekeraars hun contracteerbeleid vast. Deze periode gaan we om de tafel. In het tweede kwartaal worden contracten gemaakt. Deze krijgen we mee en daar halen we dingen uit. In het derde kwartaal worden de contracten aangeboden en beslist men om wel of niet te tekenen. Onze klanten ontvangen één A-4 met de hoofdlijnen van het contract. Wij creëren bewustwording en geven advies: wat wel of niet tekenen, waarom, wanneer en wat heb je bereikt?

Voor de logopedie hebben we vorig jaar bereikt dat voor restitutiepolissen het marktconforme tarief wordt uitbetaald. Dat is een stuk hoger dan het tarief dat verzekeraars contracteren. Ook maken we duidelijk wat de voordelen zijn van ongecontracteerd werken. Het heeft ontegenzeggelijk ook nadelen, maar het creëert bewustwording en dat heeft effect in de markt. Verzekeraars zien steeds meer logopedisten ongecontracteerd werken en moeten zich in onderhandelingen als evenwichtig gesprekspartner opstellen. Ze hebben er belang bij dat er voldoende zorg wordt ingekocht. Zo ontstaat een level playing field. Daar zijn we op uit.

Wat is jullie visie op de status van het hoofdlijnenakkoord paramedie?

Het loopt dit jaar nog. De vraag is of het verlengd wordt. Aan een paar dingen wordt gewerkt maar het gaat moeizaam. We hebben het met name over het terugbrengen van lasten. Bijvoorbeeld het synchroniseren van algemene voorwaarden. Bij de een gaat dit in het contract en bij de ander erbuiten. Je weet dus nog niet waar je aan toe bent. Dat is een langdurig proces.

Onlangs is de AVG ingevoerd. Jullie ondersteunen aangesloten zorgverleners hierbij. Kunnen we de komende tijd nog belangrijke wetswijzigingen verwachten?

De AVG is niet nieuw, het bestaat al twee jaar. Wel zijn er vanaf 25 mei aanvullende bepalingen geldig geworden en wordt er meer nageleefd. Wij hebben documenten gemaakt die je kunt gebruiken om aan de AVG te voldoen. Praktisch, uniek en toegespitst op logopedisten. Ben je aangesloten bij ons zorgmakelaarschap? Dan krijg je dit voor een lage prijs aangeboden. Logopedisten zijn er gelukkig mee. Ze zijn snel gereed.

Wetswijzigingen verwacht ik niet de aankomende tijd. Wel verwacht ik dat de grijze gebieden die er nu zijn, straks ingevuld worden. Bij de AVG is bijvoorbeeld het begrip ‘grootschalig’ heel belangrijk. Wanneer verwerk je zoveel gegevens dat je aan allerlei aanvullende eisen moet voldoen. Tot voor kort was dit onduidelijk. Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hier meer duidelijkheid over gegeven. Ook zal er door de Autoriteit Persoonsgegevens weleens een boete uitgedeeld gaan worden omdat ze voorbeelden willen stellen.

Wat zijn -binnen het huidige zorgstelsel- jouw aanbevelingen aan logopedisten?

Specialiseer je, zorg dat je deskundigheid buiten kijf staat en dat je klanten je op handen dragen. Logopedisten moeten zich bewust worden van hun deskundige positie. Zich afvragen, wil ik onder deze voorwaarden werken of kan ik het ook anders inrichten? Bijvoorbeeld door op een andere manier te gaan werken. Werken zonder contract betekent werken zonder administratieve eisen. Ook kan je aanvullende opleidingen doen. Je kan klagen over verzekeraars maar het is belangrijker om je eigen pad te kiezen. Connect is daar een goed voorbeeld van door zich in te zetten voor dyslexie.

Wat zou je verder nog willen delen?

Het is moeilijk om jonge logopedisten te vinden. Deze zorgwekkende signalen delen we ook met verzekeraars. Het probleem is van zo’n omvang dat we denken, gaat dat wel goed? Aan de andere kant, als de spoeling dunner wordt, hebben de verzekeraars er alle belang bij om de logopedisten die er nog zitten te contracteren.

Benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Houd de nieuwsbrief in de gaten.