In gesprek met Jacky Wolters

In gesprek met Jacky Wolters, strategisch inkoopadviseur bij Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle werken sinds 2015 samen op het gebied van jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2018 heet deze Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJIJ). Jacky Wolters is strategisch inkoopadviseur binnen RSJIJ. We gaan met haar in gesprek. Wat houdt haar functie als inkoopadviseur in? Welke relatie heeft zij met Connect Logopedie? Wat is haar visie op de dyslexiesector? En wat heeft ze te vertellen over de huidige pilot dyslexie?

Wat is Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en wat is jouw functie?

Binnen het RSJIJ zijn de inkoop, het contractmanagement, de (financiële) administratie, de monitoring en de uitvoering van inhoudelijke regionale thema’s van de bijbehorende gemeenten onder één dak gebracht. Mijn functie binnen de organisatie is strategisch inkoopadviseur. Ik doe alles wat met inkoop te maken heeft voor alle contracten die worden afgesloten voor de regio IJsselland op het gebied van jeugd.

Wat is jouw relatie tot Connect Logopedie en Pento en hoe zou je die omschrijven?

Mijn relatie met Connect Logopedie en Pento is zakelijk. Door ons contract staan we regelmatig in contact met elkaar. Niet alleen bij de totstandkoming van het contract, waar mijn verantwoordelijkheid ligt, maar ook tijdens het management, de lopende contractgesprekken. De relatie met beide organisaties is zeer goed te noemen. Dat is niet vanzelfsprekend. Er is een goede menselijke relatie en we hebben begrip voor elkaars situatie. Connect Logopedie en Pento zijn beide erg innovatief in hun werkveld.

Wat is jouw visie op de dyslexiezorg en in hoeverre sluiten Connect Logopedie en Pento hierop aan?

Dyslexiezorg gaat niet via de gemeente maar voornamelijk via scholen. Binnen deze zorg is er vooral contact tussen de school en dyslexieaanbieder. Daarom is deze zorg minder inzichtelijk voor ons. We hebben minder doorzicht op dyslexiezorg dan bijvoorbeeld zorg die geleverd wordt door GGZ-aanbieders. Om deze reden loopt momenteel een dyslexiepilot in Zwolle en Hardenberg. Zo krijgen we meer kijk op de markt en de relatie tussen scholen, dyslexieaanbieders en gemeenten.

Wat is volgens jou het verschil tussen de gemeentelijke zorginkoop en de zorginkoop zoals deze door zorgverzekeraars wordt gedaan?

Wij zitten dichter op de zorgbehoevenden dan zorgverzekeraars. Zo kopen wij ook in. Niet vanuit harde cijfers, kosten en prijsontwikkelingen maar vanuit de relatie. Samen met de zorgaanbieder brengen we een transformatie teweeg. Sociaal contracteren. Dat betekent dat we contracten samen met de aanbieder vormgeven. Dit brengt andere en ook meerjarige contracten tot stand, wat bij zorgverzekeraars niet voorkomt. Zij proberen ieder jaar zo voordelig mogelijk in te kopen. Voor ons is de relatie het uitgangspunt. Kijken vanuit behoefte van onze inwoners.

Samen met Connect Logopedie, Pento, Vivente en Chrono werken jullie aan een pilot dyslexie voor de regio’s Zwolle en Hardenberg. Wat is hiervan de meerwaarde?

Meer inzicht in en kwalitatief betere dyslexiezorg. We willen meer in inzicht de verhoudingsdriehoek school, gemeente, dyslexieaanbieder. Ook zijn we benieuwd hoe Hardenberg en Zwolle zich qua prevalentiecijfers verhouden tot het landelijk gemiddelde. De overeenkomsten met de scholen zijn belangrijk en specifiek de screening die we apart inkopen. Zo krijgen we meer inzicht in de aangeleverde dossiers. Kinderen moeten sneller de juiste zorg krijgen en mogen niet tussen wal en schip raken. Door zaken te meten wordt dyslexiezorg inzichtelijker en kunnen we meer sturen.

Benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Meld je aan of houd onze nieuwsbrief in de gaten.