In gesprek met Henk ter Wee

In gesprek met Henk ter Wee, voorzitter College van Bestuur Vivente-groep

Deze week gaan we in gesprek met Henk ter Wee, voorzitter van het College van Bestuur van de Vivente-groep. Henk vertelt over zijn visie op het onderwijs en de rol die logopedie hierin speelt. Ook beschrijft hij de samenwerking met Connect logopedie en de kwaliteitsverbetering die dit met zich mee heeft gebracht. Door professionalisering van leerkrachten en samenspraak tussen ouder(s), kind en school worden logopedie- en dyslexiebehandelingen adequater ingezet. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van onze cliënten.

Wat is de Vivente-groep en wat is jouw functie?

De Vivente-groep is een stichting die christelijk basisonderwijs in Zwolle verzorgt. We hebben 15 scholen en 18 locaties. Het gaat hierbij om primair onderwijs waarvan éen school voor speciaal basisonderwijs. Ik ben voorzitter van het College van Bestuur. Dat houdt in dat ik integraal verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van onderwijs, het personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en huisvesting. Oftewel alle facetten van de bedrijfsvoering en de inhoudelijke componenten van het onderwijs.

Wat is jouw visie op (passend)onderwijs en zorg?

Het is onze opdracht om antwoord te geven op de onderwijsbehoefte die kinderen nodig hebben. Dat betekent dat kinderen die meer nodig hebben dit aangereikt krijgen en kinderen die meer kunnen daar ook op uitgedaagd worden. Is aanvullende zorg, zoals fysiotherapie en dyslexie, nodig? Dan willen we deze in verbinding brengen met het onderwijs. Geen separate circuits maar samenspraak tussen kind, ouder(s) en school bij zowel behandeling als ondersteuning van logopedie en dyslexie.

Hoe is jullie samenwerking met Connect logopedie tot stand gekomen?

Sinds tien jaar werken we samen met Connect logopedie. Behandelingen vonden destijds plaats op De Wendakker in Stadshagen. Een groeischool in een groeiwijk. Zo kwam het gesprek op gang om logopedie, in samenwerking met school, de groepen en groepsleerkrachten, binnen de school te organiseren. Dit bleek een waardevol concept. Naast een goede afstemming was voor kinderen de meerwaarde dat behandelingen zowel thuis als op school werden gedeeld. Zodoende hebben we dit geïntegreerd in alle scholen.

Hoe ziet de samenwerking met Connect logopedie eruit en hoe zou je die omschrijven?

De samenwerking met Connect logopedie is effectief.  Logopedisten staan in direct contact met ouders, kinderen en leerkrachten waardoor optimale afstemming ontstaat. Logopedische aanbevelingen worden meteen doorgezet in de klas en observaties vanuit de klas worden gedeeld met ouder(s) en de logopedist. Leerkrachten leren beter signaleren en professionalisering komt op gang. Door aanwezigheid van de logopediste op school kan een leerkracht gemakkelijker sparren. Zie ik dit goed? Is hier iets anders nodig dan we binnen het onderwijs kunnen bieden? Daarnaast worden ouders en kinderen ontlast doordat de logopediebehandeling nu binnen de schoolmuren plaatsvinden.

Heeft jullie samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Door de gemeenschappelijke opvoedomgeving tussen ouder(s), kind, school en logopedist is het aantal behandelingen, in vergelijking met zelfstandig logopediepraktijken, teruggebracht. Er vindt afstemming plaats over de gegeven behandeladviezen. Dat stimuleert de behandeling. Nu wordt niet alleen thuis maar ook gedurende schooluren aandacht besteedt aan de zorgvraag van het kind.

Door samenwerking met de Vivente-groep treedt kwaliteitsbevordering en adequatere inzet van logopedie- en dyslexiebehandelingen op. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van uw kind. Benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.