In gesprek met Aaldert Renting

In gesprek met Aaldert Renting, directeur prof. Waterinkschool in Hardenberg

Deze maand spreekt Connect logopedie met Aaldert Renting, directeur van de prof. Waterinkschool (PWS) in Hardenberg. We praten over zijn loopbaan, de verschillen tussen onderwijs- en zorgverzekeringswetgebonden logopedische zorg op school en zijn liefde voor het speciaal onderwijs. Ook gaat Aaldert in op de samenwerking met de logopedist op locatie en de kwaliteitsverbetering die dit met zich meebrengt. Niet alleen de collega’s binnen de PWS ervaren deze verbetering maar ook leerlingen zelf. School wordt weer een veilige plek waardoor er ruimte is voor leren en ontwikkelen.

Wie is Aaldert Renting en wat is je functie/taak binnen de PWS in Hardenberg?

Als boerenzoon uit Drenthe twijfelde ik lang tussen de agrarische sector en het onderwijs. Het werd onderwijs. In 1980 begon mijn onderwijsloopbaan en in 1988 werd ik directeur. In 2002 startte ik met een nieuwe school, De Wendakker (DW), in de vinexlocatie Stadshagen. Als directeur heb ik die school vanaf de eerste leerling opgebouwd tot een school met bijna 900 leerlingen op drie locaties. Door de ontwikkeling van DW tot brede school, met onder andere logopedische zorg binnen de school, kwam ik in contact met Connect logopedie. In die tijd een vooruitstrevend gebeuren met veel verzet in de logopediewereld. In 2012 ben ik overgestapt naar de PWS in Hardenberg, in de functie van directeur sbo. Inmiddels werk ik hier ook samen met Connect logopedie. Een prachtig concept.

Wat is het grote verschil tussen onderwijsgebonden logopedische zorg en zorgverzekeringswetgebonden logopedische zorg? 

Toen ik in Hardenberg begon had ik een eigen logopedist in mijn team. Logopedische zorg was sterk onderwijsgericht. Het kwaliteitsaspect liet te wensen over. Ik ben toen, op school, gestart met de samenwerking met een goed geschoolde en gekwalificeerde logopedist van Connect. Voor een deel is zij bij mij in dienst, waardoor onderwijsgebonden logopedische zorg gegeven kan worden en deels verleent zij zorgverzekeringswetgebonden logopedische zorg. Voor individuele kinderen is dit laatste nodig.

Ook advisering van school en leerkrachten op logopedisch gebied is belangrijk. De verlenging van de zorgverzekeringswetgebonden logopedische zorg naar lessituaties in de klas, het handelen van de leerkracht, is van grote waarde. Door deze combinatie van werken profiteert het kind optimaal en wordt deskundigheid van de leerkracht op dit gebied vergroot. Zowel school als kind profiteert. Behandelingen zijn hierdoor intensiever, effectiever en korter.

Je geeft (nu)leiding aan een SBO-school. Was hier een bepaalde motivatie voor? Zo ja, kan je daar iets meer over vertellen?

Tijdens mijn onderwijsloopbaan heb ik altijd een zwak gehad voor kinderen waarbij alles niet van een leien dakje ging. Mijn directiekamer was vaak time-out-ruimte. Kinderen die in de klas niet meer vooruit konden en even apart moesten werken, kwamen in mijn kamer zitten, boos zijn of uithuilen. Ik had intensief contact met veel speciale kinderen. Deze ervaringen hebben mij doen besluiten de overstap naar het speciaal basisonderwijs te maken.

In mijn werkleven ben ik telkens, na een jaar of acht, een nieuwe uitdaging aangegaan. Die kwam meestal vanzelf op mijn pad. Zo ben ik ook op de PWS terechtgekomen. De eerste dag was een spannende. Brengt het wat je er van verwacht? Krijg je geen spijt van alles achterlaten wat je vanaf de eerste dag hebt opgebouwd? Gelukkig pakte het goed uit. Ik voelde me vanaf dag één helemaal thuis. De PWS is een fantastische werkplek met kinderen die veel van je vragen en verwachten. Dankzij een super gemotiveerd en goed samenwerkend team staan we er iedere dag en bereiken we veel.

Hoe ziet de samenwerking met Connect eruit en hoe zou je deze beschrijven?

De logopedist van Connect is een teamgenoot met haar eigen professionele deskundigheid. Zij wordt als collega gezien binnen ons team. Volgens mij voelt zij zich ook teamgenoot. Er vindt kruisbestuiving plaats: 1 + 1 = 3.  Kinderen zien de logopedist als juf Anouk en gaan graag met haar aan de slag. Tijdens pauzemomenten sluit juf Anouk aan bij het team. Daar vindt kennisuitwisseling plaats en worden opvallende zaken gedeeld. Ze ziet hierdoor meer van het kind dan alleen het logopedische probleem. Door het delen van informatie kunnen leerkracht en logopedist meer voor het kind en elkaar betekenen. Logopedische oefeningen verlopen effectiever en leveren meer resultaat op. De intensieve samenwerking levert op alle fronten dus voordeel op.

Heeft jullie samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Kennisuitwisseling en delen van ervaringen bevordert de samenwerking tussen logopedie en onderwijs. Dit is een vereiste voor kinderen met logopedische problematiek. Pas dan vindt er ontwikkeling plaats. Bovendien komen PWS-kinderen uit een vastgelopen situatie op een basisschool of voorschoolse ondersteuning. Vaak zijn zij faalangstig, gefrustreerd of getraumatiseerd. Deze problematiek staat ontwikkeling hevig in de weg. Ontwikkeling en leren zijn dan niet mogelijk. We zeggen weleens, ‘Zonder relatie geen prestatie’. Met andere woorden, als een kind niet goed z’n vel zit, komt er niet veel van leren/ontwikkelen. School moet weer een veilige omgeving worden voor het kind. De logopedist hoort daarbij. Voor logopedie geldt ook dat het kind zich veilig moet voelen om te kunnen/durven oefenen en leren. De kruisbestuiving is één, maar de vertrouwensrelatie op school is minstens zo belangrijk. Ook daar hoort de logopedist bij. Dat ervaren onze kinderen ook zo.

Wat wil je verder nog kwijt?

Over en weer verwachten we van elkaar de eigen specifieke kwaliteit voor ons vakgebied. Dat is bij de logopedisten van Connect gewaarborgd. Daar hoef ik mij geen zorgen om te maken. Uiteraard is de logopedist als persoon ook van wezenlijk belang. Zij moet ook teamlid kunnen/willen zijn. Daar hebben wij het, met juf Anouk als teamlid, super getroffen. We hopen dan ook nog lang met haar, als logopedist van Connect, samen te werken binnen de PWS.

Benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.