Connect logopedie kindje kleuren blauw

F&L methode bij lees,- en spellingsproblemen

Connect logopedie biedt begeleiding aan leerlingen met lichte tot ernstige lees,- en spellingsproblemen. De behandeling bij deze problematiek richt zich op het individuele kind aansluitend bij zijn of haar leer,- en leefomgeving.

Een methode die door onze logopedist kan worden ingezet, is de F&L methode. De F&L methode is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd.

De inzet van deze F&L methode is ter ondersteuning van de leesontwikkeling en is aansluitend op de leesmethode of leeslessen op school. De F&L methode gaat namelijk uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal, dezelfde structuur en taal die ook aan bod komt in de leesles op school. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankenstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. Verschillende studies hebben aangetoond dat zowel de klankstructuur en fonologische vaardigheden van de lezer een belangrijke rol spelen bij het lezen. Gedurende de behandeling wordt de F&L methode volgens een vaste opbouw doorlopen.

Belangrijkste kenmerken van de methode zijn:

  • lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem;
  • er wordt gebruikgemaakt van een kleurcodering die de taalstructuur zichtbaar maakt;
  • de training van het fonologisch bewustzijn wordt vanaf het begin geïntegreerd in alle werkvormen voor lezen en spelling.

Naast het gebruik van kleurcodering van de F&L methode, wordt er in onze logopediepraktijk ook gewerkt met concreet materiaal om de structuur van klanken concreet te maken. Met behulp van gekleurde blokjes, Taal in Blokjes, leren leerlingen de opbouw van woorden eigen te maken. Daarnaast worden fonologisch spellingsregels door Taal in Blokjes zichtbaar en kunnen deze spellingsregels in stappen worden aangeleerd. Het impliciete taalbewustzijn van de gemiddelde lezer wordt expliciet aan de leerlingen met lees,- en spelproblemen aangeleerd. Veel van onze leerlingen ervaren het werken met de F&L methode en Taal in Blokjes als een plezierige ondersteuning van het lezen en schrijven.

Schoolarrangement

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Scholen willen pro-actief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van elke leerling in het kader van het Passend Onderwijs. Ook willen scholen zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal (Referentiekader taal en rekenen van OCW). Voor deze scholen en ook voor bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten op maat mogelijk van Taal in Blokjes.

Bij een schoolarrangement of een bovenschools arrangement implementatie Taal in Blokjes kan worden gedacht aan:

  • Aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen. Bijvoorbeeld bij de klankblokken en de werkboeken van Taal in Blokjes (door een meerjarenplan en/of bundeling van samenwerkende scholen kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt);
  • Ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school,- en thuislicenties;
  • Training van Intern Begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten;
  • Implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

Wilt u meer informatie over de F&L methode en/of Taal in Blokjes? Informeer dan bij één van onze collega’s op school of neem een kijkje op onze website: https://connectlogopedie.nl/

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.