150

Aanmelden

Directe toegankelijkheid logopedie

Sinds 1 januari 2012 is logopedie direct toegankelijk. Dit betekent dat u als cliënt zonder verwijzing van een arts, tandarts of specialist naar een logopedist kan gaan. Omdat bij directe toegankelijkheid de cliënt niet eerst gezien is door een arts, is zorgvuldigheid geboden. Er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein van de logopedist vallen. In dat geval moet de cliënt geadviseerd worden eerst contact op te nemen met zijn/haar huisarts. Om deze reden zijn alle logopedisten van Connect logopedie opgeleid om volgens de laatste richtlijnen en procedures DTL te integreren in uw behandelproces.

Op dit moment kopen nog niet alle zorgverzekeraars DTL in. Dit is reden voor Connect logopedie om voorlopig nog te werken op basis van de traditionele verwijzing van uw arts of medisch specialist, zoals uw huisarts, jeugdarts of tandarts. Wanneer u wilt weten waaraan een verwijzing van uw arts of medisch specialist moet voldoen, staan wij u graag te woord.