Blokjesmethode kinderen oefenen met blokjes Connect logopedie

Connect logopedie en dyslexie exclusief regiopartner F&L Methode

Vanaf 1 oktober 2015 is Connect logopedie & dyslexie ‘exclusief regiopartner F&L methode’.

De F&L methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

De F&L methode® is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based. De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, waaronder dyslexie.

Wanneer er sprake is van een fonologische of auditieve stoornis of ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan kan deze vorm van zorg door de Connect logopedist worden geboden. Door de F&L methode® zijn de logopedisten en dyslexiespecialisten van Connect logopedie en dyslexie nog beter in staat om binnen één doorgaande leer –en ontwikkelingslijn het kind in de sociale leefomgeving te ondersteunen.

De F&L methode® past exact bij de benadering van Connect logopedie, omdat wij vanaf nu beschikken over een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3, 4, 5 (en hoger) met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool. Het pakket kan ook worden ingezet bij de voorschotbenadering in groep 2. Hiermee zetten wij nog nadrukkelijker in op preventie, oftewel van zware naar lichte zorg.

Het interventiepakket sluit volledig aan bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie en wordt daarom door Connect logopedie en dyslexie ook ingezet bij de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Wanneer u als ouder of school meer informatie wilt over de F&L methode® bij Connect logopedie en dyslexie, dan staan wij u graag te woord.

Bekijk de video