Kinddossier

Cliëntdossier in de cloud nu voor u beschikbaar

In de afgelopen weken hebben onze collega’s gewerkt aan het digitaal beschikbaar stellen van uw cliëntdossier. Het dossier is inzichtelijk voor uzelf, of als ouder van uw kind die door onze logopedist wordt behandeld. In het cliëntdossier kunt u o.a. verslaggeving en de behandelovereenkomst etc. raadplegen en downloaden. Ook beschikt het dossier over een agendafunctie, zodat u altijd weet wanneer u een afspraak met ons heeft. Het online toegankelijk maken van uw dossier was de laatste stap in ons proces van volledige digitalisering.

Uw dossier bevindt zich uiteraard in een goed beveiligde omgeving, ontwikkeld door onze leverancier Winbase en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Wanneer onze logopedist u aanmeld voor het cliëntdossier, ontvangt u een email waarbij u uw eigen wachtwoord kunt instellen. Vervolgens is alle relevante informatie voor u beschikbaar op http://www.mijntherapiedossier.nl

Wij wensen u veel gemak van uw digitale cliëntdossier. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor het digitale cliëntdossier? Neem dan gerust contact op met uw behandeld logopedist.

Afbeelding: voorbeeld uiterlijk kinddosier