Certificaat Kwaliteitscyclus Logopedie in the pocket!

Certificaat Kwaliteitscyclus Logopedie in the pocket!

Yes! Het certificaat Kwaliteitscyclus Logopedie is binnen. Connect logopedie vindt dat iedereen de beste zorg verdient. Kwaliteitsverbetering is daarom het centrale speerpunt binnen onze organisatie. Dit begint met inzicht in de kwaliteit van onze dienstverlening. Deelname aan de kwaliteitscyclus laat zien hoe het met de kwaliteit binnen onze praktijk is gesteld. Dat is niet alleen prettig voor onszelf maar ook voor de overheid, beroepsorganisaties, verzekeraars en bovenal onze cliënten.

Wat is de kwaliteitscyclus logopedie

De kwaliteitscyclus logopedie is een doorontwikkeling van de kwaliteitstoets en in 2019 ontwikkeld door de NVLF en auditbureaus HCA en Kiwa. Het is een cyclisch proces van drie jaar dat wordt gestart met de kwaliteitstoets in jaar één. De twee opvolgende jaren vindt een kwaliteitsgesprek plaats. Dan start iedere kwaliteitscyclus met een visitatie waarbij gereflecteerd wordt op de doorlopen cyclus. Connect is weer geslaagd.  Met vlag en wimpel.

Wat houdt de visitatie in?

Tijdens de visitatie werd onze logopediepraktijk bezocht door een auditor. Een vooraf ingevulde zelfevaluatie en een reflectie op de reeds doorlopen cyclus vormden de basis voor de visitatie en het plan van aanpak voor kwaliteitsverbetering in de nieuwe cyclus. Diverse onderdelen kwamen aan bod. Denk aan dossiervorming, richtlijnen van de NVLF, dataverzameling, kwaliteitsdocumenten, overleg, mono- en multidisciplinaire samenwerkingen, personeelsbeleid, onze strategie en behandellocaties.

De beste logopische zorg

Met deelname aan deze vrijwillige kwaliteitstoets draagt onze logopediepraktijk bij aan verbetering van en transparantie binnen de paramedische zorg. Zo is iedereen verzekerd van de best mogelijke logopedische zorg. Dat vinden wij belangrijk.

Heb je vragen over het certificaat of de behaalde scores? Neem gerust contact op met onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart via info@connectlogopedie.nl of 038-4202010.