Connect logopedie voorlezen boek

Help! Mijn kind praat niet goed

De gouden regel: hoe eerder je start, hoe kleiner de achterstand. Vaak krijgen we de vraag vanaf welke leeftijd logopedie kan worden gestart wanneer een kind niet goed praat. Dat ligt aan de hulpvraag. In dit blog geeft logopedist Dieta een aantal voorbeelden waarbij logopedie helpt en rond welke leeftijd aanmelding raadzaam is.

Vanaf welke leeftijd kan logopedie?

Voor spraak- (klank en verstaanbaarheid) en taalontwikkeling (taal begrijpen, woordenschat en zinsbouw) wordt logopedie gestart vanaf tweeëneenhalf jaar, de voorschoolse periode. Een kind heeft dan meer mogelijkheden om te leren, omdat het dan nog geen vijf dagen in de week naar school gaat. Met het Hanen-ouderprogramma voor taalontwikkeling kan men eerder starten met logopedie. Dit programma is indirecte therapie waarbij behandeling focust op ouders. Ze krijgen handvatten aangeboden om zelf met de taalontwikkeling van hun kind aan de slag kunnen.

Een aantal voorbeelden:

Mijn kind praat nog weinig

Een kind van tweeënhalf met een half jaar taalontwikkelingsachterstand. Op de peuterspeelzaal wordt het overvraagd qua taal en kan het weinig taalvaardigheden bijleren. Hoe groot is de achterstand als dit kind vier is en naar school gaat? Dit leren ze niet op school. Een kind komt in de klas met (soms) dertig andere kleuters. Een kind moet zich snel duidelijk kunnen maken, om hulp kunnen vragen en sociale contacten kunnen maken.

Mijn kind praat onduidelijk

Een kind van drieënhalf dat slecht te verstaan is. Over een half jaar gaat het naar het basisonderwijs, maar het kan zichzelf niet duidelijk maken. Dit kind loopt tegen dezelfde problematiek aan als het kindje in bovenstaand voorbeeld. In groep twee begint men met het aanbieden van letters. Hoe gaat dit kind letters leren wanneer het deze nog niet kan uitspreken?

Wat doet de logopedist?

Bij onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart leren kinderen spelenderwijs taal en/of klanken. Daarnaast krijgen ouders handvatten om de spraak en taal thuis te stimuleren. Dit kunnen bijvoorbeeld oefeningen zijn om thuis met het kind te herhalen.

Aanmelden?

Tijdens de intake bespreken en besluiten we samen welke onderzoeken plaatsvinden. Is er geen sprake van achterstand, dan beëindigen we het traject. Bij achterstand bieden we passende hulp. Twijfel je? Meld je kind dan zo vroeg mogelijk aan. Mail info@connectlogopedie.nl of bel 038-4202010.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.