150

Aanmelden

Behandeling

Wanneer u zich wilt aanmelden voor informatie, diagnostiek of behandeling voor logopedie of dyslexie, dan kunt u zowel per email als telefonisch contact met ons opnemen voor een vrijblijvend intakegesprek. Een ‘consult’ duurt tussen de 20 en 30 minuten. Afhankelijk van uw zorgvraag en het plan van aanpak kan de ondersteuning variëren van enkele consults tot een aantal maanden ondersteuning. Na een vooraf afgesproken periode zal een evaluatie (en heronderzoek) plaatsvinden om de voortgang in kaart te brengen en een eventueel vervolg te bespreken.

Connect logopedie behandelt conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Deze wet behelst de informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht en dossierinzage.

Connect logopedie behandeld tevens conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Deze wet behelst diploma’s, AGB codes, kwaliteitsregistratie en begeleiding van stagiaires.

Bij Connect logopedie is er sprake van continuïteit van de logopedische behandeling. Alle behandellocaties, zoals geregistreerd in Vektis, zijn altijd toegankelijk voor de cliënten en logopedist(en) van Connect Logopedie. Wanneer uw logopedist ziek is, wordt er waargenomen door een andere logopedist van Connect logopedie. De waarnemend logopedist kan in het dossier lezen wat het behandelplan is, wat de doelen zijn en wat alle voorgaande behandelingen uitgevoerd is inclusief evaluaties en eventueel andere afspraken met u als cliënt/ouder.