Connect logopedie behandeling afgerond naar huis

Behandeling

Wil je je aanmelden voor informatie over of diagnostiek of behandeling van logopedie of dyslexie? Bel of e-mail dan voor een vrijblijvend intakegesprek. Een consult duurt ongeveer twintig tot dertig minuten. Afhankelijk van de zorgvraag en het plan van aanpak varieert ondersteuning van enkele weken tot een aantal maanden. Na een vooraf afgesproken periode vindt evaluatie en heronderzoek plaats. De voortgang wordt in kaart gebracht en een eventueel vervolg besproken.

Wetgeving

Onze logopediepraktijk behandelt conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet omvat de informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht en dossierinzage. Daarnaast behandelen wij ook volgens de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Deze wet houdt in dat wij op de juiste manier omgaan met diploma’s, AGB-codes, kwaliteitsregistratie en begeleiding van stagiaires.

 

Continuïteit

Connect logopedie garandeert continuïteit binnen de logopedische behandelingen. Alle behandellocaties, zoals geregistreerd in Vektis, zijn altijd toegankelijk voor cliënten en logopedisten. Is je logopedist ziek, dan neemt mogelijk een andere logopedist waar. De waarnemend logopedist vindt het behandelplan, de doelen, eerder uitgevoerde behandelingen, inclusief evaluaties en gemaakte afspraken, terug in het dossier.

 

Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Privacy is daarom belangrijk binnen onze logopediepraktijk. In onze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor en welke rechten je hebt. Heb je vragen of wil je rechten uitoefenen, zoek contact met Pauline Jongman (Management Assistent) of Aleid Roebertsen (Personal Assistant) via info@connectlogopedie.nl of 038-4202010.