Afschaffen-preventieve-logopedie-funest-voor-één-op-de-tien-kinderen1-224x300

Afschaffen preventieve logopedie funest voor één op de tien kinderen

Connect logopedie maakt zich zorgen over de gevolgen van het ‘wegvallen’ van preventieve logopedische zorg voor de jonge kinderen in de samenleving. Ondanks dat preventieve logopedie al geruime tijd niet werd verzorgd in de regio waarin Connect logopedie werkzaam is en deze zorg inmiddels op alternatieve wijze ingevuld is, ontstaat er steeds vaker discussie over het wegbezuinigen van deze ondersteuning in omliggende gemeenten.

Zonder in te gaan op de vraag wie deze preventieve logopedische zorg moet verlenen, hechten wij er waarde aan om te stellen dat het cruciaal is dát deze preventieve logopedische zorg wordt verleend.

Preventieve logopedie is onmisbaar bij het tijdig signaleren van problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen. De logopedist is hiervoor de deskundige. Hij kan het onderscheid maken tussen spraak-/taalachterstanden en spraak-/taalstoornissen.
Tijdig signaleren van spraak-/taalstoornissen voorkomt:

• uitstroom naar het speciaal onderwijs
• voortijdige schooluitval
• gedragsproblemen
• criminaliteit

De preventieve logopedie geeft ouders/verzorgers, consultatiebureaus, voorscholen en scholen adviezen over het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling.

Minimaal 5-15% van alle peuters en kleuters heeft problemen met hun taal en/of spraak.
Taalontwikkelingsstoornissen zijn daarmee één van de meest voorkomende aandoeningen.
Bij de groep meertalige kinderen komen taalachterstanden in het Nederlands op jonge leeftijd nog frequenter voor.

Als kinderen geen logopedie krijgen vanwege spraak, taal, gehoor en communicatieproblemen, kunnen zij in het latere leven blijvende gedrags- en/of leesproblemen ontwikkelen.

Om het belang van preventieve logopedie te onderstrepen heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een position statement opgesteld.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp staan wij u graag te woord.